Pivalialigiyit Havakviit

Konggiagotitigut Taotootilotik Nunavut Obloa Koviahootiginiaktaat!

(July 2, 2021 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Timinngat  (NTI-kot) aolapkakniaktaat Nunavut Obloani koviahoktitilotik Konggiagotitigut Taotootilotik holi omani okiogiyaptikni taimailiokniagivot – holi alianakniaktuk koviahokatigiikniagamik!

Nunavut Obloa opalonggaiyaiyiita hamna aghoogotigiplogo havaagiyaat hoyagiiyagahoakhogo tamangmik Inuinnait, tahapkoalo Inuinnait nunakaktut Nunavut hilataani elaolotik koviahokataoyaaginni omani okiogiyaptikni Nunavut Obloani koviahootikakniaktillota

NTI-kot pipkainahoaktut malgongnik akitakotaotijotighaknik okoalo takoghaotitiniakhotik TV-kot holijotaovaliayonik:

  • Anggilgamingni Egalotik Taghinahoakataoniaktut – kagitaoyatigollo eganighakot akitakotaotiniaktut nutakat, enoohoktollo angnagottillo, iningnigillo. Akitakotaotiyot tonihiyoghaoyut nikinnnagiyamingnik egalotik mamagiyamingnik. Omingniaktuk akitakotaotijotaoyok July 4-mi, 2021. Taghiyot tohaknaghiniaktut July 9-mi, takoghaolotik TV-tigot.
  • Eklonik, Kainnaniklo Hikloaniklo pinnikhailotik akitakotaotijotikakniakmiyut elaoginnagiakakmiyut hapkonongga akitakotaotijotaoyonot, NTI-kot elittogimayaoniakkok eklokaknighak ajikkiingginmata tamaini nunalaani. Takopkagok Nunvunmiotaojohiit nangagiyat takoyaoyaanggani tamainnit hilakyoakmikotaoyonit! Hamna omingniaktuk July 9-mi, 2021.  Taghiyot tohaknaghiniaktut tohagaghaligiyitigot July 13-mi, 2021.
  • Uvagut TV, Alianait Hanaoyaknikot Koviahootikakniakmiyut ovalo NTI-kot havaktiit takoghaopkakniaktaat taotoktaoyaanggani Nunavut Obloani. Takoghaoniaktuk okonatigot Uvagut TV-viligiyiitigot 7:00-mit onnokpat – 9:30-gokhiklogo Kivataanikmiot obloghiotaitigot atoklogo tohangnaagojiniakhotiklo okoa  Tooma onalo Leena, Louis Suluk, Huqqullaaqatigiit, Terry Uyara onalo Looee onalo James Aareak.

Taktaghatigot naonaigotighak akitakotaotiyonut takoinnagiakakmiyok NTI-kot kagitaoyaitigot omani:  Nunavut Day 2021 – Nunavut Tunngavik Inc.

 

Naonaikpaaligomagovit okakvigiinnagialik ona:

 Malaya Mikijuk

Elihaktok Atanggop Havaagiyaanik Tohaomatitiyini

Nunavut Tunngavik Timinngat.

Okaotaa. (867) 975-4900 Akiligiituk: 1-888-646-0006

 

 

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: