Mikhaanut NTIkut

Katimayiit

Nunavut Tungavik Timeoyumi Katimayini Hivulikhoktin

Tamaeta eguyun ilaoyun NTI-kuni Katimayini Hivulikhoktin vutiktaohimayun Inoenaknin ilaoyutikaktun NLCA-mi. NTI-kon ikhivaotagiyaan tuklealo ikhivaotaleom ikhivavaktun NTI-kuni Katimayin Hivulikhokteni ukoalo siksin RIA-ni kivgaktoktin, ilakaktonik ikhivaotaliknik atuni RIA-ni. Ilaoyun NTI-kon atanguyaenik kamiteoyumi ilakaktun NTI-kon ikhivaotagiyaanik tukleaniklu ikhivaotaleom ukualo ikhivaotalen RIA-ni.

Kanitkiyaoligiagani Inoenaknun

2006-mi, NTI-kon RIA-lo havaakalikhimayun ihivgeokniganik timigiyamikni kanoginiganik ihoakhivaaligiagani aolanigin piyaagani havaakhitaoyutigiyaktik monagiyaagani, atokpaaligiagani, pivaaligeaganilu ihumagiyaen Inoen. 2009-mi uvanilo 2014-mi, NTI-koni Katimayini Hivulikhoktin agikhimayun kavinik aalagukniginik ilakaktunik aalagukniganik NTI-kuni atanguyanin kamiteoyok, atugoekniginiklo atanguyan havaaginik atoktunik, hatkikniganiklo Inoen Inuhenik Ilitkuheniklo Pivaleanikun Ihomakhakheoktin Kamiteoyumik umigalo Inoen Angutikhanik Avataoyumiklo Ihomakhakheoktin Kamiteoyumik.

Katimayini Hivulikhoktin

Aluki Kotierk
Ikhivaotalik Nunavut Tungavik Timeoyumi

Ikhivaotalikmin Nunavut Tungavik Timeoyomi

Ikhivaotalik Kitikmeoni Inoen Katimayeni

Clara Evalik
Tukleoyok Ikhivaotalikmin Kitikmeoni Inoen Katimayeni

Kono Tattuinee
Ikhivaotalik Kivalikni Inoen Katimayeni

Patrick Tagoona
Tukleoyok Ikhivaotalikmin Kivalikni Inoen Katimayeni

Olayuk Akesuk
Ikhivaotalik Kigiktani Inoen Katimayeni

Levi Barnabas
Tukleoyok Ikhivaotalikmin Qikiktani Inoen Katimayeni

INUIT MANILIURNIKKUT, INUUHIKKUT ILITQUHIKKULLU NAAMMAKNIANUT HIVUMURINIKKUT NUNAVUT NUNATARUTATA ANGIRUTAANIK.