QNIHS TUQHIUTTIT HAVAQTIQHAMIQ *NUTAAQ* Umiqjut Ublua Qiqaiyaluarvia, Tallimmiut (5), 2023Ukiunga

TUQHIUTTIT HAVAQTIQHAMIQ

NUNAVUT TUNNGAVIK

TUHAAPGANIQMUN UBLUA: Tallimmiut (7th), 2023Ukiungani

1.0 HIVULLIQ NAUNAITKUTTA

1.1 TUQHIUTIP NAUNAITKUTTA

Una Tuqhiut havaqtiqhaptingnik titkikiluttiq(RFP) ikayukatigiiqluta imaa Tuhaapgainiqmun, Naunaijatianikmun Miharaarutiqha  Qanuippitaa? Kanadap Inuit Inuuhiit Qaujihaitinikmun Nunavutmi, pitaqtiinatiq, havaqhimaaqtilutiqlu: Tatqiqhiutini Apitilirvik 2023ukiunga iniriiqlugu Imarutiviani 2024ukiungani

1.2 Naunaitkkut 

Nunavut Tunngavikkut (NTI) Katimajiujut Nunavut Inuutainun atani uma 1199ukiungani Nunavuutim Angiqjutaanun, Illuituq Angiqjutaa,  NTIkkut havaaluarijaat hivumuqtitiumajut Inuinnait  Pivallialikinikmun, Innulikinikmum hamalu pitquhiitlu innutiqublugit Nunavuutim Angiqjutaanuquuqlutiq.  Naunaijatiarumruffi NTI-kunin( NTIkkut Maligautainin)  Nunavuutim Angiqjutaanun taqulugu qaritaujaqqut www.tunngavik.com.

2.0 TAMMAAT HAVAAQHAQ, QANGALU INIRIIQTUQHAAQ HAVAAQ

2.1 NAUNAITKUTAA HAVAAQHAQ

Una Qanuippitaa? Kanadap Inuinnaitmun Innutianikmun Qaujihaitiiniq havaqtitaujuq hapkuninga: Kanadap Inuit Katimayiit, Kanadami, Nunanilingnilu, attahimablutiq illummut maligautait imaa ihumaliuqhimajaat una Quajihaitinahuaqtaat, imaalu talimaat uqiut naatkangamiq munaqhiitiarumaramiq.

Uma Havaqhanga 25 Nunaliit Nunavutmi havaqtaunahuaq,  tiqquaqhimaitumiq Inuit piqiungniaqtait attitude yotkikihimajut Nunavuutim Angiqjutaanun

Appiqutiqhainun/Qaujihaitiiniqmunlu tamatqiqlugu titkikinikmunlu tatqiqhiutiit, Apitilirvik 2023ukiunga tikitiilugulu Imarutivia 2024ukiungani, Havaqtiqhaitlu Tingmilutiq.

Hivulliujuq Tuqhiqtuq Uminga Havaaqha1

 • Kajumiqtunniq ingilralaat Qaritaujaqurutit atruqtaqhait Qanuippitaa Qaritaujaqurutainun Iqaluinni
 • Nanminiqaqlutiq qaritaujaqurutait naunaitqutiit qnihs.ca;
 • Qaritauhaqurut atahimaluni hilataani havarvua (ihatiatirumikku qaritaujaqham ikkitjutaa) atahimalunilu alrujaat havaqvianin, hilaataniituq qaritaujaap ataatjutaa;
 • Ihuaqtumiklu tamaqaviqaqluni(Kilutaqhimajuqhaq) Hivulliq qaritaujaqurut qamitkumi qaritaujaaqurutimiq hagjaiqhimalutiq atuqtaqhamiq Iqaluitmi; imaalu
 • Ihuaqhailutiq, ilirilutiq, ikajutiaqlutiklu qaritaujaap tamajainin

2.2 Hvaaqhap Maligaut/Iniriirutainlu

Iniiriihimajuqhaq Niqiliqivik 2023ukiunga qangiqtinaru, atahimalunilu qaritaujaap ikkitjutaa, nanminiqaqlunilu naunitqutaaniq qaritaujaat, havaqviani atahimaluni hilataa atatjutiqhaaniq, alrujaitlu . Unalu Hagjaiqhalutiq Havaqviqhaaminniq uminga tugliqhaa qaritaujaqurutiqhat.

3.0 Naunaitkutit Tuqhiutinin Uuqtuqttut

3.1 Uuqtuqttut, Naunaijaqtutlu

Kinaliqiaq, Kitqutlunin turaaqtitilaqttut, Titikikilirumiq ihuaqtumiq puqhiilutiq, tittatiaqhimaajumiqlu naunaitkut umma atianun. Uuqtuqttut turaaqtitiuqhat NTIkunun ubluqhiut qangihimaitumiq 5:00unuliqtumi, Qutiqqautiyuq, Tallimmiut (5), 2023Ukiunga havarviani, qaritaujakurutanutlunin:

Nunavut Tunngavikkut

Umunga: Cheryl Wray

3rd Floor, Igluvut Bldg. P.O. Box 638

Iqaluit, NU X0A 0H0

Turaaqtitijunun qaritaujaqut, titkikiqujaujut, turaaqtitilutiqlu ublua iniriiqtinaat.  NTIkkut ihuinarumiq kanuqliriaq, qaritaujaqqut turaaqtaungitqumi, nutqaqtaurumilunin kanuqlikiak, tamaatly turaaqtaungitkumi, turaaqtaurumi tuliiqtumiq, kanukliqiaqlu.

NTIkkut tuliiqhimajunniq ihumagilimaittut, titrarviquqttut ihuinarumiq.

(uma “Havaarijaa”).  Qiutjutit hapkuanlunin alangurumiq tuqhiuttit havaqtiqhamingmiq, NTIkkut qaritaujaquurutainiiniaqttut kinaliqiak naunaijaijumajuq.

3.2 Maligautait

(a)        NTIkkut nutqaqtilaqttut umma tuqhiutaanun havaqtiqhamingniq naunapgaihimaitumiq, aaqiliqhaaqangilutiklu, Uuqtuqttutlu aaqhulimaittut NTIkkut nutqaqtitirumiiq Tuqhiutiniq Havaqtiqhaminiq.

(b)        Turaaqtitihimajut ihuaqhilaqtait turaaqtitihimajuniq ublua umiqtinaru, nutqaqtitirumarumiklunin titkikilutiq NTIkunun angiqtautinattiq. Kitqutliriaq yminga tiquaqtaujut nau aipgangniaqaat qilamiuqhimatumiq.

(c)        NTI qingilaqtait tuqhiutiniq innitiaqtauhimangitqumiq , ihuarirumiqulunin innitiaqtaungitqaluaqhutiq, NTIkkut, , Maligaitainun atahimangittut.  NTIkkut uuqtuqtunun ublua umiqaluaqhunni, naunaijatiarumaramiq tuqhiqtunin havaqhamingniq.

(d)       NTIkkut aqiliqhiilimaittut hagjaiqhijunun, qiutjutinunlunin umaa tuqhiutanun.  Tamaita aqiliqtaqhaat tuqhiqttuq inmingniw akiliqtaqhaat.

(e)        Una Tuqhiut aituutaungittuq, akkiqhilaaqhimajununlunit. NTIkkut akkiqhilaaqhimajunun tiqualimaittut.

(f)        Una tuqhiut havaaqhaq tiquaqtaurimi , aituqtauniaqttut uuqtuqtunun, qiutiaqataqtuq, tuqhiutaalu ihuatqijaujuq, Uhumaliuqimajaat inmingniq NTIkkut.  Uuqtuqttuq “qiutiaqataaqtuq” havatialaaqtaat pinahuaqtakkut tuqhiutinun havaaqkaq, naunaitiaqtauhimajakkut tuqhiutinni.

(g) Ihumaliuqhimajaat, havapgainikmunlu uming titikikihimajuq angiqjutaa havaariniaqtaa.  Uuqtuqttut apiruijunun ikajuqtiqalimaitut atani uma tuqhiutanun, algaaqtautinaru.

(h)        Una tuqhiutaa ihuarjutiqhaaniq atahimalunilu, angiqtauhimajunin tuqhiut, alatqiiqlu havaaqhat angiqtauhimajuy, Uuqtuqtunin, ihumaliuqhimajuninlunin.  NTIkkut ihuaqhailaqttut inmingniq qitqunin uuqtuqtut, kanukliqiaq.

(i)         Ihuirirumiq tuqhiutiniq havaaqhamiq, aituqtaujutlu havaaqhamiq, titikikihimajuq malingniaqaat.

(j)         Ihivriuqhiyiiqaqlutiq Katimayiiniq ihivriungniaqaat uuqtuqtut. .  NTIkkut nanminiuramiq ihumaliulaqtut kanukli havaangniaqtut, maligautiqaqlutik. NTIkkut nanminiuramiq, uqaqatiringitqumiq uuqtuqtunun havaaqhamingniq, kanukliqiaq ihumaliurimiq uminga tuqhiutitt havaqtiqhamingniq.

(k)        NTIkkut atuqujut encourages Inuinnait tamajait, ikajuutait, havaqtiqhait, unalu ajukiktitiinik havaqtiqhamingniq Inuinnainik; ihivriuqhiinikmunlu(takulurit ihivriuqhinip maligautait, naunaijatiarumaruffi). Titikikihimajuniq naunaitqutiqaqtut angiqtauhimajut Inuinnait nanminiqaqtit havaqhaamingniq hamani NTIkkut qaritaujaqurutainni  NTIkunilunin Inuinnait Havaqviani.

(l)         Uuqtuqtut kafiit tiquaqtaulaqtut. Uuqtuqtut tiquaqtauhimajut apirijaulaqtut tuhapgailutiq, taqupgailutiqlu kanukli havangniaqtaat tuqhiut, kanuklu akilitaulutiq ihuatqijaumiq;Uuqtuqtut inmingniq akiliqhiilutiq.

(m)       Uuqtuqtut,.titkikikihimajaitlu atahimajut turaaqtihimajait, nanminiririnahuaqtaat NNTkkut utiqtitilimaitaatlu.

4.0 TURAAQTITIJUT MALIGAUTIQHAIT

Uuqtuqtut naunaitqutiniq atahimalutiq uma ataani ihivriutiitiarumarumiq.

4.1 Uuqtuqtut Ilihimajait, Havaqhimajaitlu

(a) Naunaiqaqlutiq Corporasimmi Atuqhimajait, akiliqhihimjaitlu (aaqtilaaruta: malruq titikiit)

Uuqtuqtut.uqaqlutiq ihuaqhaitianiqmun, innuliqinikmunlu uminga havaaqhaq, halquatlu, kihingiutingitutlunin :

Naituniq kanukli havaqhimajut ukiunit; nanminiqutait; unalu kitkutlu havaqtirihimajaat;

 • Kaffiunahuat havaqtiit ubluq tamaat , havakafuqturlu, nanminiqmingmiklu havaaqaqtut ikajutiqhamingniq uma havaqhaanun;

(b) Naunaipkaqlutiq inmingniq , ikajuqatiitlun ilihimajainiq, atuqhimajaininq (aqtilarutaa malruk titkiit inuk atauhiq katimayiinin)

Uuqtuqtut naunaipgaqlutiq kitqut havaqtiqangniaqtuniq,kanuklu havaaqangniaqtut, munaqhinahuaqtainiqlu, ilihimajainiq, atuqhimajait hapkuatlu Ajuitait, kanuklu havatialaqat. Naunaitqutait turaaqtitihimajut imaa piujuqhaujut;  atiit, ilihaqhimajait, ilihaqhimajait titkiit (piqarumik)havaqhimarumiqlunin Nunavutmi/ Inuit Nunangani/ Inuinnainklu imaa/imaalunin Nunaqaqaaqtut hapkuatly Katimayiit.

(c) Naunaipgaqlutiq Havaqhimajait, Atuqhimajait

Uuqtuqtut naunaipqaqlutiq atauhingmiq iniriirimajuniq havaaqhaq, havaqtaqhainiqlunin mamaaqtularutaapingahut) Uuqtuqtuq havaqtaqhimaja, ajiqqutavjaaniq NTIkkut, naunaipqutiqhait atuqhimajait, ajuitaitlu uma havaaqhanun.

Naunaiqutait atahimajuqhat ubluit, kangalu iniriiniarumikku havaaqhaq, kaffiuniaqtutlu ikajuqtiqhait uma havaaqhanun, kanulu havaqaqniaqtut, naunaitqutiqaqlunilu kanuklu nakuritiriniaqtaa havaaqhaq havaqtaqhimajaat kitkununlikiaq, Uuqtuqtuqlu kanukli havaqpa havaqtilutiq havaqtaqhimajani.

Havaqhaat Naunaitqutait ilihimajaujut  Nunavutmi/ Inuit Nunangani/ Innuinaitlu hapkuat/hapkuatlunin Nunaqaqaqtut , Katimayiitlu piumajait.

Atauhiinaqmiqlunin Havaqtirihimajaniq (imaa, Uuqtuqtuq pilaituq hapkuatlunin, havaqatigiikniaqtait) atahimajuqhat.  NTIkkutlu naunaitqutinniqminin, havaqtininlunin, uma havaqhanun uuqtuqtuq havaqhimajait NTIkuni, I uit Katimayiinilunin, aruqlugit ihivriuqhiitiaqnikmun.

4.2 Havaaqhanun unalu Havaaqhap Miqhaaruta

Havaanga atahimajuqhaq imaa

 • Naitumiq kangiqhihimajaminiq havaaqhamun, atahimalutiqlu tuluqtautit, ajuvjangnaqtutlu kanuk ihuaqhaijinikmun
 • Titikikitiaqhimajuniq kanuk havangnahuaqtaat, havangnahuaqtutlu
 • Titikikitiaqhimajuniq havangnahuaqtait, atahimalutiq ablugarutait hapkuatlu havaaqhat iniriiqtuqhat qanga iniqtauniaqtut
 • Naunaitqutqatiarlutiq tiqiutainiq, inirnahuaqtaitlu
 • Havaaqhap maligautait, hapkuatlu havaqumiq ihuaqtumiq, hapkuatlu aqtilarutitut, hapkuatlu ihuaqhainiarumiq,ihuaqtumiq iniriiqujauramiq

 4.3 Havaaqhap Akiqhaa/ Kiunaujap Naunitqutalu (ihumaliuqhimajut akiit, akiliqtuqhatlu)

Uuqtuqtut naunaipqaijuqhat havaaqhaq kanuq akiqangniaq titkikihamatiaqtumiq, aqiqitumiqlu

 • Kanuklu akiliqhiniaqtut havaqtinun  Inuk atauhik, Havaqtiit tamaitalu alatqiinoq.havaaqaqtut(tahapkuatlu nanminiqmik havaaqaqtut), aqiitlu aularutait, piqarumiq, alangarumiqlunin
 • Naunaiqhaqtaqhimajut akiliqtahat (humiliqaaq)
 • Alatqiiq akiliqtaqhat, atuqiutit hapkuatlu iqilihimajut
 • Kaffiutiy ubluqhiunmi/uubluitatauhiq havaqti kanukli havaaqaqtuq (imma, havaaqhaq pingahuniq havaqtuq, akiqarumilunin avatquhimajumiq $3,000, Kituli akikitqiqijaujuq, ihariatirumi naunaikutimiq alamiq hapkuatlu ubluqhiutit ablurarutait/ubluitlu).

Aliliqtaqhait naunitqutait(e.g., akiliqtauniq inirumi havaqhaq imalunin akiliqhiiqatangniq kanukli aqtilarutanun umalunin kanuk havaqtut atani maligautit  (kinguliuta ihuaririjaujut)

Naunaijatiarlugit kiinaujat alilajut hapkuatlu haviit, atahomangitlugit Tax (GST- Kablunaatut naunaitkuta), hapkuatlu Kanadap Kinaujaliqutait aturlugit.  Uuqtuqtut naunaitqutiqaqtuqhaq kanukli aqiliqtaujumajut, piqarumi, atahimalaqtuklu titkikihimajumiq aqiliqtauyaqhamiq.  Uuqtuqtuq naunaipgaqlunilu aqilipgainiarumi titkikinikkut/atanguyaplu  (angiqtauqpat titkikiniup/atanguyaplu akiqhaa,ihuarijaurumi, avatqulimaituq 10%Mike tammat havaqhaap kinaujanun (atahimangituq GST and aviqtauhimajuyt/akiliqtuqhatlu)

Akiliqtuqhat tamaita/aviqtaujutlu iimaa ihumaliugafunun imalu angiqtaujaqaqtut Havaanun Atangujainin, Uuqtuqtuq titkikluni havaqhaqaqluni NTIkuni

Inuit Havaaniq nanminiqaqtut NTIkkut Inuit Nanminikmik havaaqaqtut ihuaqhairutiqaqniaqtut (Inuit Nanminikmiq havaaqaqtut ihuaqhairuta) 20%mik akiliqaqhangmik.Uuqtutini.  Pitaqtinaru Inuit Nanmimikmiq havaaqaqtut Kinaujat, Uuqtuqtut naunaitqutiaqaruqhat kanukli nanminirijaat.  Uuqtuqtut naunaijatiaqtuqhat tamaita havtoit tapkuatlu havaktiriniaqtait nanminikmi havaaqaqtut, atahimalutiqlu akilitaqhait tahapkunanut hahavaqtiriniaqtait.Una Inuit Nanminikmik havaaqaqtut kinaujaqhait akiliqtaulimaituq  alaanut. Una Inuit Nanminiqaqtut havaangit Kinaujat ihuaqutiqha, alaat uuqtuqtut atulaaqtaat Inuinnainiq nanminiqmik havaqtiqarumiq.

4.4 Aturumiq Innuinainiq Havaqtiqhamingniq

NTIkkut havaqtiqaqujut Innuinainik.  Pitaqtinatiq kinaujaniq Inuinnainiq havqtuqaqtut , havaaqhamiq uuqtuqtut atahimajuqhat naunaitqutiniq kanukli Inuit havaqtiriniaqtait nanminiqmik , havakataitlu. Uuqtuqtut havaaqhamun naunaitut Unuinnainiq havaqtiqaqtut (nanminiguuqtut imalunin alaat havaqtit) Akiliqtauniaqtut 20%mik tamatkiklugit one-twotaqhimajut. Ilaqujutlu naunaipgaqlutiklu tiquaqtauhimajunun  Uuqtuqtut havaaqhamun imma kanuk Inuinnainiq havaaqtuqaqtut Tuqhiutiniq aituqtaurimik,  imaa.Uuqtuqtut pingitqumiq aqiliqhaqangniarunaqhout.

4.5 Ihuinaritit

Uuqtuqtut naunaipgaqtuqhat ihuinaqutiqangniarumiq.NTIkkut maligautait pipgalainmata kitunngariik NTIkuni Katimaryuatkuni iqhivautaliq, Havaqtiitlunin, havaqhaaminniq.pinahuritut NTIkunin nagurutiqhainiq, imalu maligautait naunaijatiaqhimajut “kitunngariiq” angivjaqtuq. Titirarlugu, Qaritaujaqurutlunin, Hivajarlugulunun, Uma Tuqhiutit Havaktia Naunaijatiarumaguvit.

5.0 UUQTUQTUNUN IHIVRIUQHIINIQ

Uuqtuqtut ihumaliuqhimajait iniriitiaqhimajut, imaa ihivriuqhiiniaqtait, hapkununga maligautiqaqlutiq:


Hapkuat Maligautit
Tamaat Naunitqutait
Corporasimmi Atuqhimajuq: 10

Inminiq hapkuatluHavakatigiit Ilihimajait/Atuqhimajaitlu: 20

Kinguliit Havaqhaimajait, Havaqtiitlu Atiit 10

 

 

 

Ataani Tamatqingniup:40

Uuqtuqtut Kanuk Havangniaqtuq

 

10
Havaaqhaq Kinaujait (ihumaliuqhimajut akiliqtaqhat, atahimajutlu Inuit Nanminiqmik Havaqaqtut Ihuarutiqhaat, humili atuqtauniarumi)

 

30
Atungnuaqtut Inuinnainik Havaqtiqaqlutiq

 

20
Tamatkiingniq Naunaitqut 100

Download (PDF, 167KB)