Pivalialigiyit Havakviit

2008 News Archive

NTI Forum Uranium Kuapurisanlu Atiliuqtuk Kangiqhiatjunmik Angirunmik

(Tisampa 8, 2008 – Iqaluktuttiaq, Nunavut) Nunavut Tunngaviup Hivulliq Angiyuqqap Tuglia James Eetoolook uplumi tuhaqtittiuq NTI atiliuqtut Kangiqhiatjunmik Angirunmik tapkunanga Forum Uranium Kuapurisatkunit tunihiplutik piyunnautinik nalvaqhiurutikhamik hivungani Inuit Nanminiq Nunaqutainni BL-21-mi.
“NTI Katimayiit qangiqhimayaaq Uraniumtigut Atuagaq Saptampa 2007-mi, uvagut aghut havaktugut atulirniaqhugu una atuagaq. Quviahuktunga atiliugapta uminga Kangiqhiatjunmik Angirunmik tapkunanga Forum Uranium Kuapurisatkunit.” uqaqtuq Eetoolook. Forum Uranium-kugiit nakuuyut paannakhat, talvaniittut Thelon iluani, hakugiktunik havaktilgit nakuuqpiaqtumiglu ilihimayauyut munaqhiyit nalvaaqhiurutimingnik.”
Tamna nuna 60 kilometers …

NTI ikayurniaqhimayuq Mittimatalingmiunik

(Tisampa 05, 2008 – Iqaluit, NU) Nunavut Tunngaviup Timingata Angiyuqqap Tuglikkanninga Raymond Ningeocheak uplumi uqaqtuq NTI ikayurniaqhimayuq Mittimatalingmiunik.
“Inuit Mittimatalingmi piuminaittumik ayurnaqtumik inmiguuqtumik piyuqarmata. Inuupluta, takuyumayuittugut nigyutinik naglikhaqtunik. Quyagiyatka inuit Mittimatalingmi naglikhaqtittinnaittumik kilamiukhutiglu pingmata,” uqaqtuq Ningeocheak.
Jayko Alooloo ikhivautauyuq Mittimataliup Angunahuaqtiit Katimayiinni. Imailiuqaqattanngittuq; kinguliit tugaliit hikkutihimayut haniani Mittimataliup saivattit ukiut aniguqqut hikkutiuqarniannit.
“Aktupami kingullirmi, tugaliit utiuyut takunnaqhivaktut Elipse Sound-kut, arluqalirungnaqhingmata qanilguq. Hikutiqnariliqhunilu, ilangit hikkutiut. Hikuilguqaqpaktugaluaq hikutilirangat, kihimi ukiuq malrungni santiunirni anuraitpiaqhuni qiqauyuq hila. …