Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut koviahotigiyait hapkua oktotaoyot enekahoaghugit hamna Hilakyoami Hivolikpangovluni Arviit Ekliomavighait Nunavutmi

(July 16, 2009 — Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Timingat Angayokangat Paul Kaludjak ublumi okaktok ukkua nunaliit koviahotikakniaktot tatvani Kangiktukapikmi uvani Agasi 6-mi, 2009. Una koviahotaoniaktok naliotikakniaktok ataohikmik okiomik atkonaotikakniakmata ehoaghaitjutanik haffuma Inuit Kanogilinganikut Ekayohiagotaita Angekutat (IIBA), hamna hivonighata haffuma Ninginganiq Kanatami Angotighakakniat .

Una Nunavut Nunatagotaita Angekutat atanektotait ukkua Kanatami Kavamatkut aivakagiakakmata haffuminga IIBA-mik pikatigiloget Inuit attiliogotighaitnik koyaginak polaktakviit uvalunin monagiyaoyot nunaat eloani Nunavut. Una attiliogotighat uvalu maligalikitjutighait haffuma Ninginganiq Kanatami Umayukakvik enektaohimalikat, nigiogotaoyok una hilakyoami hivolikpanguniaktok arviit monagivighaginiaktaat.

“Una eliitagiyaotjutiginiaktat nunaliit uvani Kangiktugapikmi, ukkua aghokutikaghimangmata haffuminga arviit monagitjutighaitnik tatvani aviktoghimayoni kangagalok 1980 okiot atolihaktitloget,” okaktok Kaludjak. ”Una atkonaotaoyok ehoaghaotighak haffuminga IIBA-mik ekayotaoniakmat hapkua Inuit elitkohitnek elipkatiagahoakloget nunakput, emaotivut uvalu angotighat hivonighapta atokataktaghait.”

Una koviahotaoyok uvani Kangiktugapikmi elaliotiniaktot hapkua nunaliit nigekatigeklotik, atoktoyaklotek uvalu ulapkivaklotik. Una koviahutaoniaktitlugo tigipkainiaktot polagiakniaktonek, kavamalekiyonek uvalu onipkaktioyonik homilikak Kanatamin. Una umiak inukakniaktok 100-nik ilihaktonik uvalu ilihaiyonik tatvanga timioyonik Students on Ice tikiniaktot tatvunga Kangiktugapikmut una ubluani atoktaoniaktitlugo, pikatigiluget hapkua kivgaktoiyot WWF-mik Kanatami.

Una Ninginganiq Ninginganiq Kanatami Angotighakakniat elaliotihimayok tatvunga ataotimot Inuit Kanogilinganikut Ekayohiagotaita Angekutat ukkua Inuit uvalu Kanatami Kavamatkut elaliotihimayok malgok notak kanatami angotighakakvioyok, uvalu 10-goyut angotighat uvalu hoggat nayokvighait. Ukkua titikniit hapkua Angotighakakniit NWA ehomaghotaoniaktot hapkunanga Nunavut Umayolikiyiita Katimayiit tatvani Saptaipami.

Tohakpaligomagovit, kineklugo una IIBA uvani www.tunngavik.com

Tohakpaligomagovit:

BJ Barnes
Assistant Director of Communications
Nunavut Tunngavik Incorporated
Tel: (867) 975-4905 Toll-free: 1-888-646-0006