Pivalialigiyit Havakviit

Elihaknighakot Notaanggotaoyok Inuinnait Hakogighivaaliotigiyaghaat Piinnagiakaohikmikot

Nunavut Tunngavik Timmminggat. (NTI-kot) Anggayokaap Tiklia James Eetoolook oblomi itkaomatkovait Nunavut Kavamait lalanggotaoyoghat Elihaktoliginikmot atoktaoyot ehoaghivaaliotaoyoghaoliktogook Inuinnaknut ayoghagoikpaaliotaolonilo holiyaghatigot kanogiliogotaonahoaktotigollo elihainiop mighaanot, imaa okagiikhimakmat Nunataagotaoyomi Nakataani 32 Nunataagotaoyokot Anggikatigiigonmi

Nunavut Kavamait hivikittoogaloamik tohaktitikatagahoaliktot nunalaani Elihaktoliginikot Katimayiinik alattlo elaoyomayot omani aoyagiak elihaknighap mighaanot alanggotaoyoghanik Nunavunmi.

“Elihaknighakot Notaangotaoyok hakogighivaaliotaoyoghaoliktok piinnagiakaohiptigot elihatiakhimaligiami Inuinnaktut hivomokpaaliotaolonilo Pitkohitokaptiknot Elitkohitokaptiknollo elitagimayaoligiaginnilo Inuinnait, Inuinnaitlo Sikooktitiyighat Amigaikpaalikhimaligiaginni sikookviptikni. Inuinnait okaohiit pitkohiilo elihakvikni tunggavioligiaginni” okaktuk Eetoolook.

NTI-kot nigiogiyaat hapkoa nutaat atoktaghaonahoaktot elihaktitinighakot sikookvikni pivaaliotaoniakhotiklogook Elihaktoliginikot Maligaghami nalaommatiniakhotiklo Inuinnait piyomayainot:

— elihaotighat Inuinnaktut amigainnikhaoniakhotik elihaktitinighamot sikoolihaaktonot Grade 12-mot;
— elihaotighat togaagalotik hivomokpaaliotaolotiklo Inuinnait pitkohiinot elitagimayaojotighaitigollo; — 85-posangoklotik Inuinait Sikooktitiyighat Sikookvillo Atanighait maliklogo Nakataani 23 okakhimayuk Nunataagotaoyokot Anggikatigiigonmi;
— Nunalikni Elihaktoliginikot Katimayiit DEA-gonigaktaoyot Ayoighatiakimayoghaoyot atoktaghakaktillogillo, ehomalioktilloagolotiklo elihaktoliginighakot havaktighainiklo sikookviit aolanighaitigollo, aipagotoagaagat sikookviit, sikoogotighatigollo okaohiliginikollo elihaktitinighaitigot;
— aviktokhimayotigot katimayit ehjoaghaktaoyaakaliktot ekayoktoitialigiaginni nunalikni katimayiinik;
— inikvighaotaa Inuinnaktut elihaotighat piiktaoyoghaonggituk Elihaktoliginikot Maligakmi;
— kavamat atokohimayait elihaknighakot atokloakniaktok tamaita Nunavunmioni sikooktot eniktigitiakpagiaginni ayoghangijotigiyamiknik.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: