Pivalialigiyit Havakviit

Nunallaami-tamaat ihivriuqtaujuqhat TB tigut Pangnirtuumi

Iqaluit, Nunavut (Qiqaijaluarvia 8, 2023) – Atanilluaq Inungnut Aanniaqtailinirmun Havagvia Nunavunmut Munaqhiliqiijitkutlu, paatnaqatigiplugitlu Nunavut Tunngavikkut.  (NTI), uqautiliqtait nunaqaqtut Pangnirtuumi nunallaami-tamaat ihivriuqtaujaami TB tigut ihuaqhaqhimajuq qakugu uvani ukiumi ilitturipkaijaami nampait aulajut takunnaittutlu aanniarutigijaujut nunallaami.

TB tigut ihivriuqhiniq aullaqtirniaqtuq Apitilirvia 2023 mi pidjutihimmaaqlutiklu talvunamut Hikutirvia 2023 imaa pijaami hailihimanikkut amigaittunut nunaqaqhimajunut.

“Aqhuuqhajatka tamaita nunallaamiutat upautilutik ihivriuqhijaamingnik kinaliqaaq hulaqijauttaarmat TB mit.  Ihivriuqhiguvit piliqhutinlu havautinik piviqhaqaqqat, ilvit pijutit aanniaqtailiplutin nakuuhiqharnutlu ilingnut, nunallaarijarnut tamainnutlu Nunavunmi”, uqaqtuq Minista Munaqhiliqiijitkunni John Main.  “Ikajuqtauhimmaaqtillutik havaqatigiiplugitlu NTI kut, Nunavut Kavamanga qanittumik piliqtut atauttikkut tamainni hivuniqhaliuqhimajumin piingnikkut TB mik Nunavunmi”.

NTI kut tunihimmaangniaqtut maniqhaaqhanik, ikajuutiqhamiklu ilihainirmunlu ihivriuqtiujuqhanik havaktiqhanik, imaalu Inuit pitquhitigut ajurnaittumik ilihaiviqhainnik.  NTI kutlu ilaujut upalun’ngaijainirmun TB tigut ihivriuqhiqnikkut pinahuarutaanni.

“TB hiamittiqtailaaqtuq nakuuhidjutittaaqtuqlu aanniarut.  Amigaittilaanggit TB mik amigaitqijaujut Nunavunmi inaitpallaarnirmik aimaviinni, niqailliurnirmun ajuqhautitilu pittaalaqinnaittumirmiklu munaqhilqidjutinut havaarijaujuni.  Aqhuuhajatka Nunavut Inuinnaq kidjaqpat, aummallaqtuq, nigiumajungnaiqtuq qalaqhuqtuqluunniit qalarmik aukmikluunniit ihivriuqtaujuqhat TB tigut.  Pangnirtuumi, quviahuktugut havaqatigiplugit Nunavut Kavamanga nakuuhivalliadjutaatigun ihivriuqhiniq nunallaami ukiaqhami”, uqaqtuq NTI An’ngijuqqaan’nga Aluki Kotierk.  “Itquamalugu kinaliqaaq aanniagutiqagumanggittut.  Nagligilugit Inuinnauqativut ajuirhaqlutinlu aanniagutaujumik”.

Piqangniaqtuq aadlanik naunaijautiqhanik ihivriuqhinikkut tatqiqhiutit atuliqqata talvuuna Panirtuumi nunallaami naalautikkut inungnutlu tuhaqtitaudjutini makpirviinni.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijaqhaq:

Danarae Sommerville
Atan’ngujaukaffuktitauhimajuq Tuhaqtipkaijini
Munaqhiliqiijitkut
867-975-5949

Kevin Kablutsiak
Aulapkaiji Tuhaqtipkaijini
Nunavut Tunngavikkut
867-975-4941

Download (PDF, 193KB)