Pivalialigiyit Havakviit

Tunngavikkunni Havaktiit

Tatkighiot naatagaagat, Nunavut Tunngavik-kot okaotilogit pivaniaktut havaaghitpaklogit NTI-konni havaktut havaagivaktaptiniklo atoktaovaliayaagani Nunavunmot Anggiktigiigot.

June atoktillogi, havaaginiaktakot NTI-kot Inuktitut okaktit/nomiktitigiyiilo havaktut Tohaomatitiyit Havaknianni.   Veronica Dewar (haomighiani), Rebecca Mike (kikkani) onalo Elisapee Ikkidluak (talikpiani) nomiktitigivaktot tamainnik NTI-kot titigakotainik, hapkoningga tohagaghanik, miitiotaohimayonik titikanik, maligaknik, makpigaaniklo, naonaigotighaniklo, nutaaniklo tuhaktaghanik titikatigot, titikaniklo aolaktitaovaktonik. Okaktiliktoivakhotiklo  okiok atoktillogo NTI-kot miitiligaagata. Nukaalalimaitut havaagiyamikni, ekayoktoigvakhotiklo nutaanik okaotitigot atoktaghanik ehoaghailigaagata, okoa pinggahot hivoliktioyot hivomokpaliajotaoyoghanik okaohikmik Inuktitut Nunavunmi. Hamna havaagiyaat onanminaituk talvalo NTI-kot koanaakpiaktaitplotik Nunavunmionut okioni amihoni aghoogotigiplogo havaagivakhimalikmajok inuktitullo okaohiitigot pihimmaakhotik.

.

 Interpreters