Pivalialigiyit Havakviit

Tukhiutaujuq Tunijakhaujuq Atiliurvikhangit Pinniqutaa

Una Makigiaqta Inuit Ilihautikhanut Timiqutinga naahuriijut hanaujaanut haffumani atiliurvikhangit pinniqutaa/tautungnaqtuq ilitquhikhamut ilitturnaqtumik tautungnaqtuq havaakhanut nalunaijaivikhainit ukiivikhat. Una havaakhanut nalunaijaivikhaq ukiivikhat kivgautijakhaat havaakhanut nalunaijaivikhaq ukiivikhat kivgautijakhaat aallatqiingujut parnautiqatigiiktut nalunaijaijaami havaakhanut hailijakhaujut inuuhuktunut Nunavunmiunut. Tadja, hannaijariiqtaujut haffumani qaujiharnirnut, aanniaqtailinirnut unalu maniliqinirnut havaakhanut ukiivikhat.
Una atiliurvik pinniqutaa atuqtauniaqtuq aallatqiinut ikiaqqivikkut qaritaujakkuurvingat, Facebook makpirautaanit, ikajuutikhanut nalunaitkutaq amigaittunullu hunavalungnit aturnaqtut inuuhuktunut ilauqatauhimajunut unalu aulattittijunut parnautigiiktut. Naahurihimajaqqut irinahukhimaittumik pinniqutaa ilitturnaqtumik haffumani:
• Inuit ingilrutingit unalu pitquhinut ilitquhiit hivumuurutaujut uplumimut pitquhingit
• Arlingnaqtumik inuuhuktuit? Ajurnanngittuq? Hailijakhaat hivunnganut?
• Ajurnanngittuq
• Inuuhuktut katilviuningit?
TAUTUKTUUJAQTAVUT KITKUUJUT
Una pinniqutaa ilittuqhimajakhaat inuuhuktut ukiulingnit 12-15 ukiulgit.
TUKHIUTIJANGIT
Ajurnaitpiaqtumik tunijakhaujuq ilagijaat haffumani ilaliutigijangit:
I. Atiliurniq pinniqutaa uuminngat: a) titiraujaqhimajuq ilaliutijangit; unalu, b) tainiit “ Havaakhanut Nalunaijaijut Ukiivit,” tamarmik nunamiujunit unalu aadjiliuqhimajut ilitturvikhat.
II. Pinnirijamingnit ivitaat hitamainnaanit. Naunaitkutaq: Tautuktilugit tamaita pivikhait qulaaniittut tamarmik: a) hivitujumik ivitaaq; unalu, b) qirnariktuq qakuqtaujurlu.
III. Qaliriiqhimajuq ukuninngalu Makigiaqta Inuit Ilihautikhanut Timiqutinga pinniqutaa
IV. Nanminirijakhaittuq aturnaqtuq tamainnut ilagijaujut unalu inikhanut pivikhat
IVITAAT UNALU TAIHINIQ ILITQUHIA
Tukhiutijut hanaujalaaqtut ivitaat ilitturnaqtut haffumani Nunavut unalu Kanatap Ukiuqtaqtuq, taihiniq ilitquhia naammagijaat inuuhuktunut.
TAKTAKHAQ…
$5,000 aittuqtauniaqtuq titiraujaqtinut atiliuqhimajaat pinniqutaat pukuktauhimajunut.
Malrurnik taktakhaqarniaqtuq uuminngat $1,000 aallanik atiliuqhimajunut tunihijut.
TUNIJAKHAT UMIGUTAAT UPLUNGANIT:
Hikutirvia 26, 2021 nguqtinnagu.
Turaarvikhaq Nalunaitkutaq

Download (PDF, 117KB)