Pivalialigiyit Havakviit

Ellihakpaaliknighakot Ekayohiagotighat Piyaghaotit Omikvighaotaa Tatja Omikalimaiktok

Toghiktootit nutnakvighaotigaloaga hivitokpaaliktaovok taimani Sikoogiaktitaohimayot aolaktitaoplotik hapkoa angikatigiigotigihimayaat Elihaotaovaaliotaonighamot Ekayoohiagotighat. Taimani sikoogiatitaohimayot manighaaktaakhimaliktollo holi tatja oktoghimmaaginagiakaktot toghiklotik ekayootighanik elihakpaaligahoaknighap mighaanot atoinnagiakaktok elaminot nutakaminollo. Okoa nutkakvighait toghigahoaktonot maniknik:

  • March 9, 2015  – Kiojot Titigak Tatatigialik
  • June 8, 2015 – Pitjotighak Titigak Tatatigialik

Taimani sikoogoiaktitaohimayot elavaloillo okotokhimmaaginagiakaktot toghiotighamitigot Akasi 31-mot 2015 eniktiginighait toghigomik atoktaghamiknik elihahakpaaliknighamot, elitkohiliginikmollo pitkohitokaitigot Inuinnait angiktaoyaaginni toghiotaoyot nalliomatikpata atoktaonighaagot maniop.Toghiotighanik titikanik pihimaikovit tammaigoknilooniit titigak tatatigialik oma Crawford Class Action Services ilingnot toyootigihimayait, ovaloniit apikotighakakpaaligovit hailiyomot ekayoohiagotighat okakvigiinagialgit tohakviginahoaklogit NTI-kot havaktiit Sandra Omik ovongga1-888-646-0006 ovaloniit Donna Adams ovongga 1-888-238-5400.Ellihakpaaliknighakot Ekayohiagotighat Piyaghaotit piyaolaaktut elihaotaovaaliotaonahoaklotik, pitkohiliginikmolloniit kanoklikaa atoktaoginnagiakakhotik, nutakikivinot, sikoolihaagahoanollo, Nunavut eloani; nunaliknilo katojikatigiiginnot piinagiakakhoni atoktaoyoghak; Nunavunmi Elilhagiakpaalikvioyonotlo onaloniit, Piqqusilirivvik, havaaghanollo elihaotaoloni, elihakvikyoanotlooniit Nunavut hilataani elihakviovaktot.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: