Pivalialigiyit Havakviit

Nunavut Tungavik Haavitiyun PSA-mik Akitakotaotikhaenik Ayoenikaktun 9-mik Sikuktun

Nunavut Tungavik Timeoyomi Angayuqqaangat Cathy Towtongie uplomi haavitiyok NTI-kon Vutiktolikiyotikhaenik 2014-mi kitunulikaa tohaktiyutimik akitakotaotiyunmik Ayoenigini 9 Inoen Inuhenik Ilihaotinik sikuktun Nunvumi sikukvikni. Akitakotaon ilagiyaa ataotigukniginik hulilogaagutin NTI-kon Kavamalo Nunavumi haavitiyun imaniguktok.

Ilagiyaa akitakotaotim, Ayoenikaktun 9-mik sikuktun apigiyaoyun ileogaeyaagani kagitaoyamun kitunulikaa ikayutinik tohaktiyotinik akhukhaeyotin inulgamiknik Inoenaknik vutigeami NTI-kon Vutiktitilikata. NTI-kon vutiktitineakmata tukleoyumik ikhivaotalikmin December 8-mi 2014-mi. Tamaeta Inoe 16-nik ukeokaktun talvani hivoanilunen vutikveoyukham uploani, ilaoyotikagumiklo Nunavumi Nunataknikun Agikatigegutaoyomi ilaolaktun vutigeamikni NTI-kon Vutiktitilikata.

“NTI-kon iniktigumayaan pivaleaniga NTI-kon Vutiktilikiyotaenik ilihoatikhanik hulilogaagutin pivaleanigalo akitakotaotikhaa Ayoenikaktun 9-mik Inoen Inuhenik sikuktun kaoyivaaligeagani inulgamiknin kavamakateaknikmik, vutiknikulo kanogileogutinik, Nunavumilo Nunataknikun Agikatigegutaoyomik, akhukhakhogilo inulgamen ilaoteaknigin NTI-koni Vutiktolikiyuheni,” okaktok Towtongie.

Atuni sikukmik tunihilaaktok ataohikmik kagitaoyami kitunulikaa ikayutinik tohaktiyutimik tikitinagu ihulilvea October 31-mi 2014-mi. Nalaktikhan NTI-konin havaktin ihivgeokhineakun uktutinik okaklotiklo takhiyotaoyomik tuniyaohimayok uploani November 3-mi 2014-mi. Tuniyaoyun takukhaopkaktitaoneakun Nunavumi inoen tohagakhaeni kagitaoyami kungeakhani. Hivulik taktakhak $2,500.00 takhiyumin sikukvikmin, tuklea taktakhak $1,000.00.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: