Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kot Koyagiyaet Ilagit Kanataop Kavamaenit Atoktukhanik Maniknik Okeomi, Atokpalikoeyut Opiyotikhanik

Nunavut Tungavik Timeoyomi (NTI) Ikhivaotalik Aluki Kotierk okaktok nahogiyaminik ilaginik notap maniknik atoktukhani okeomi okagektaoyut kavamatokanit atoktukhanik maniknik okeomi talvani Saneonikmi. Mangit Atoktukhat 2017-mi tonihiyotit 240-mileatalamik 11-ni okeoni Nunavumi iglolikiyotikhanik. Maniknit atoktitiyomayut 828.2-mileatalamik atoktukhanik talimani okeoni ihoakhivaligeagani aneaginikhaet Nunakakaktut Inoelo, 89.9-mileatalalo atoktukhanik pigahoni okeoni ikayoktogeagani Nunakakaktut okaohenik ilitkoheniklo.

“Okoa mangit naonaegotaoyut kavamatokaet kanatami kaoyimaniginik Nunavumi igloeleogotigiyaenik aktoknigiyaelo timimigut, ihumamigut, manikhakheogotaenilo Inoet Nunavumi. NTI-kot koveahoktut takoyamiknik Inoenaknut togagayonik iglolikiyotikhani manikhanik” okaktok Kotierk. “Atokaknigagut, NTI-kot nalonaegomayat kagogo kanoklo aneaktaelinikut okaohilikinikolo manikhakhat atoknikakneakmaga Nunavumi.”

Kotierk okaktok NTI-kot ilitogiyomayut kanogilineakniganik 180-mileatalaoyup hanayakhanut manikhakhat opalogaeyaotit Atoam (Ottawa) toniyomayaet April 12-mi Atoami. Kigoani tohaktiyotip, Inoet kagikhiteakneakut kanoginiganik notap hanayakhanik manikhaotikhanik Nunavumi.  Honalika notak inuhikmi pikotikhanilunet mangit atoktukhat ihageagiyaotilogit, Nunavumi inuhikmi pikotikhanilunet maneyaotit aginikhamik piyotikaktut.

Kotierk ilitakhiyok malguk piyotik kavamatokani okeomi atoktukhanik manikni ilagiyaoniginik atokpaleaniganut Nunavumi Agikatigegutip. Hivolik ona nutat manikhakhat okaotaoyut okeomi atoktukhani maniknik Nunakakaktut Atlantic-milo ikalolikiyotikhat atoktaoneakmaga Nunavumi, talvuna atogoegeagani pipkaeyotaoloaknigit okaotaoyut ilagani 2.7.3-mi Nunavumi Agikatigegunmi. Aepataok kavamatokaet atokneakmaga ayoekhayotikhanut mangit ahelo ihoakotikhat pivaleayagani inogeakniginut nalaomaligeagani kavamani havaktut atokoyaoyomi Nakatani 23 ovani Nunavumi Agikatigegunmi. 

Hivonikhivaligomagovit okakvigiyavat:

 

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: