Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut Uqaqtut Atiinik Pipkagauyut 2016-mi Ikhivautaliup Aituutainik

Nunavut Tungavik Timiuyumi (NTI) Ikhivautalik Cathy Towtongie uqaqmat pipkagauyunik 2016-mi Ikhivautaliup Aituutainik ipakhaq unuktumi niripkaitilugit ilagani aipagutuaraagat katimaqyuaqniup Kagiqliniqmi.

Chris Cousins Atuamit ilitariyauyuq havakpiarutiminit akhuuqhaqhugit Quliq Alruyatuliliqiyit Kuapariisiuyyq ilitaqhiyaagani havaariyariaqaqtatik atuliriaqnigani Nakatani 23 Nunavumi Agiqatiriigunmi. Louie Kamookak Uqhuqtuumit ilitariyauyuq ilaunigiyaanik katitirikmat uqauhiqnik inujuhiqnik talvuuna ahiutilugit Franklin umiagit, nanihijugauyut HMS Erebus-mik 2014-mi HMS Terror-lu 2016-mi. Sammy Kogvik Uqhuqtuumit ilitariyauhimayuq ilauniriyaminik hivuliqhuqhugit ilituqhaiyit naniyaagani kivipqamayuq umiaq HMS Terror hilataani Uqhuatuup kiguliqmi tatqiqhiunmi. Charlie Panigoniak Kagiqliniqmit ilitariyauhimayut ikayuutaanik Inuinaqnit Kanatamilu ilitquhiuyunik tuhaqnaaqnaqtutigut atuuninit, Raigilee Piugituq-lu Kagiqturaapikmit ilitariyauhimayuq havaaminik uqaujiyiuvluni Ilitaqhivik Katimayiini.

“Atuni ukua aitugauyut ilaujutiqatiaqtut takuukhauvaaliriagani ihuaqhivaaliriaganilu Inuit ihumaqhuutait ilitquhiilu, ilitariyauyariaqaqtut inuuqatimiknit Nunavumi,” uqaqtuq Towtongie.

Aituhiaqtut atuni 5-hanatalamik ilitaqhijutimiklu aituhiarutauyumik.

 

 

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: