Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kot Tohaknakniaktot Katimayit Katimanigiyaitigot

(Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Tminggat Angayokaagat Cathy Towtongie oblomi tohaktitiyok NTI-kot Katimayiita katimanigiyait tohaknakniakohotiklo NTI-kot kagitaoyakot taotokvioyoghani.

Nutaak atoktaonahoaliktok inungnit tamainnit tohaktaohimaligiagani omani okiogoniaktomi oktotigilogo tatkaanikmiot NTI-kot katimajotigiyainik tohaavaligiaginni. Atolikniaktakot hamna akagoaninnoak kitonotlikaa katimatillogit naalagiaktolimaitpata miitilikata emanigo Oghoktoomi, March. 15-mit 17-mot, 2016.

Miitilikata, okonatigot tohaghaolikniaktot NTI-kot kagitaoyakot takonnakvighaitigot imaa: katimayit miitiknigiyainnik.tunngavik. kinalikaanaalagomayot tohaghaoniaktot okonatigot, miitikhimmaktillogit tohaghaovakniaktot nanminik okaohiitigotllo tohaknaghiniakhotik katimayaktokhimayonit.

“NTI-kot hamna ekayootigiyomagamiko tatkaanikmiot naalainnagialakiyaaginni NTI-kot Katimayiit Miitiligaikpata. Hamna atogomaligamikot Katimayit nanilikaa nunalikni miitigligaikpata tohaghaovagiaginni inungnut tamainnot kaklivaaliotigiyomagamiko. Hamna atoktakot nutaagoloni pitjotigiyomaligamikot inungnut tamainnot ekayoghiotivaaligiagani okaktok Towtongie.

Inuinnait kitotlikaa miitiotaoyonik tohaakataonggitot, titikatigot titigakhimayot miitiotigiyaitigot takoghaoniaktot NTI-kot kagitaoyaitigot miitigoikkkata.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: