Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kot Okaktut Okaknionighamot Elihaktut Aitoktaovot

Nunavut Tunngavik Timinngat (NTI-kot) Angayokaagat Aluki Kotierk oblomitohaktitiyok Okaktionighakot elihaktonot aitokhijotighamik okiokmi hivolikmi aipaanilo ayoighayonik Nunavunmi elihagiakpaalikvikmi okaktionighakot elihaotaoyonik.  .

Aitootaoyok pihimayok ayongnakpalaagitonik elihaotaoyonik ataohik okiomi hivolikmik aipaanilo elihaktonik okoak tamangmik toniyaoplotik $1,000-taalamik. Elihaktot enikhihimayot elihaagiyamingnik pipkaktaovaktot malikhogo hapkonatigot elihaiyioyomit.

Omani okiogiyaptikni okoa aitoohiaktok Erin-Dawn Pameolik (elihaktok okiomi hivolikmi),  onalo Toby Utak (okiop aipaani ). Okoak tamangmik enikhiyok elihaktamingnik Inuktitut Okaktionighakot Nomiktitigiyionighakollo elihakvioyomi Iqaluikni.

“NTI-kot hilgahoktut ekayoktoiyomaplotik okaktionighap mighaanot elihagomayonot Nunavutmi.  Koanagaalok okoak Inuinnait okaohiinik tammaitailinahoaktok aghoogotigiplogo elihaktitinighak.  Ayoitogiyaoniaktuk tohogiyaolotik sikooktonit havaakagomaniaktonik Inuinnaktok okaktionighakot okaktok ona ”  Kotierk.

NTI-kot holi ekayogomayot inungnik pikataoyomayonik havaagoyonik havakvikni ooktokataoyomayonik taotoktitilotik ayoighavalianighakot.

Naonaikpaaligomagovik tohakvigiinagialik ona:

Kerry McCluskey
Ataniat Tohaktitiyiit
Okaotaa: (867) 975-4914 Kayomiktokot: 1-888-646-0006

www.tunngavik.com