Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kot Tohaktitiyomayot 2015-mi Piksaliokpaktonot Akitakotaotiyonik Taghihimayonik

Nunavut Tunngavik-kot Inc. Angaoyokaagat Cathy Towtongie oblomi okaalaotikaktok opigiyomaplogit taghiyot 2015-mi piksaliokhotik akitakotaotiyonot. Esau Tatatoapik Ikpiakyomit hivolikhaktok Aimo Paniloo Kanggiktogaapikmit aipaghakhoni onalo Kimmirutmit Pudloo Pitsiulak.

Tatatoapik taghiyok $1,000-taalamik anggiklilihimayomik piksaliogaanot, elitagiyaoplonilo NTI-kot makpigaagotaanot aipagotoagaagat tohagaghaliokpagainot.

Paniloo $500-taalakhakhoni onalo Pitsiulak taghiploni $250-taalamik.

NTI-kot pilikhimayot Piksaliokpaktonot Akitakotaotiyoghanik 2006-gotillogo. Talvanggaanit akitakotaotiyot amigakpaliagaaginnakhimaliktot aipaagotoagaagat.

Inuit holi oktokoyaohimmaaktot taimaatut pinahoakoplogit ovani takonnagialik kagitaoyakot http://photocontest.tunngavik.com/

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: