Pivalialigiyit Havakviit

Iqaluikni COVID-19-gonigaktaoyomot Kapittigiaktoinnagiakaliktut

(June 2, 2021 – Iqaluit, Nunavut) Iqalummiut okiokaliktut 12-nik anggayoghiillo kapitiinnagialakivut annialakitailijotighamik COVID-19-gonigaktaoyomit kaploiviknut.

Kina: Iqalummiut okiokaliktut 12-nik anggayoghiillo
Oblok: June 16-mit – 19-mot, 2021
Oblokhiotikot: 1:00-mit oblomaat 10:00-moghiklogo onnok
Nani: Curling-vikmi

Pinggahonik taktaghakakniaktut kapitigiaktokhimayonot Iqaluikmiut: katimayiinit hilamiokataktonut taktaghat $500;-taalamik aimayonollo egalokaaktunut holi taktaghak $500;taalaogiploni kiklimmaktigiyonollo eklomikni kilgakiklimanighaoyonut $500-taala taktaghak.

Inuinnait toniyaoniaktut $25-taalamik niovgotighamik NTI-konnit.

Iqaluikni COVID-19-gonigaktaoyomot annialakitailijotighamot kaploinahoaktut inungnik paanagiplogit Nunavut Tunngavik Timinggat, okoalo Qikiqtani Inuit Katojikatigiigit, Nunavut Kavamaitalo Anniaktoligiyiinik okoa ekayoktoklogit Qaujigiartiit Anniaktoliginikot Nalvaagahoaktiit.

Iqaluikni COVID-19-gonigaktaoyomot annialakitailijotighamot kaploinahoaktut elittogiyaoyok elangga NTI-konnit maniit pihimayot Kaanatap Kavamainit Nunakakkaakhimayollo Nunaliinot Ekayootaoyoghat Maniit.

NALONAIPKOTAK

“Kapittigiagotaoyot sikookviknot angmaotaonialikkookmiyut , niggiviknollo, nanminiktoktonollo. Nunavunmiot amigaikkata kapittiktaakhimaliktut, enoilakmiohoigotigihonggoyakot avaalittnikot hinikt akvikni. Kapittiknik ehomaaloknaikpaaliotiniaktuk annialakitailinikot COVID-19-gonigaktaoyomit annialakinnigovik inggattalimaigotiginiaktat. Kapittiknagikhimayongga kapittikvighaga nalligiakmat okaktuk, NTI-kot Anggayokaagat Aluki Kotierk.

“Pfhizer-BioNTech-goyok havaot tokleoyok aplogeagotikhak otigeami inohigaloamot Kigiktani Inoenaoyoni,” okaktok QIA-koni Ikhivaotalik P.J. Akeeagok, “anigitagani monagiyaganilo Inikneotivot inohoktok/aknagotit inoet. Akhokhaktatka tamaeta nonagiyaoyomi ilaoyot kapitiqhimagitot havaotikhamiknik hivayageagani nonagiyamikni monakhit inigegeagani opaotivikhak havaonmik kapitigeagani.”

Moderna-goyok Pfizer-BioNTech-lo havaotik nakogotaoyok aniknaetotiklo, kiheani ihomaenaknaktok havaot aniknaeniganik. Akhokhayatka Nonavomeot piyagani hivonikhiyotikhanik okpiknaktonik okaohiqnik, okonagaogitok inoet tohagakhaenit. Taya, havaotit ilitokhaktaohimayot toniyaovlotiklo amigaetpeaktonot inoknot homilika hilakyoami, okoalo havaotit pihimayavot hamani Nonavomi. Taki kapitiyavotit, kapiyaohimaginigovit holi,” okaktok Nonavomi Hivolikhokti Kavamani Joe Savikataaq.

“havakatigiiktogot hapomminahoakhogit Iqalummiut annialakitailainahoaklogit. Havakatigiiklota hapomminiaktavut Nunavummiut Ikalungnut anniakviliakpaktut. Iqaluikni kapitigiakaliktogot ovaptiknik hapomminahoaklota nelavollo nunakativollo tamaitalo Nunavunmiot,” okaktuk Iqaluit Mayor-gat Kenny Bell.

-30-

Naonaikpaaligomagovit okakviginnagialik:

Karen Flaherty
Himmaotigilaktaa/Tohaomatitiyit Ataniat
Nunavut Tunngavik Timmingga
Okaotaaa: (867) 975-4900

www.tunngavik.com

Will Hopkins
Hivolikhokteolaktok Tohaomayotini
Kigiktani Inoet Katimayeni
Hivayaota: (867)975-8413
-mi

Lisa Milosavljevic
Tohaomayotiliqiyi Kivgaktoganikli Ikayoktoeyi Ataneoyok
Siteoyomi Ikalokni
-mi
Hiyayaota: 867-979-5607

Cate Macleod
Tohagakhalikiyi Hivolikhakti Kivgaktokhogo Savikataaq
Kavamat Nonavomi
Hivayaota: (867) 975-5059
-mi

Download (PDF, 271KB)

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: