Pivalialigiyit Havakviit

Umikvikhaa Tikiliktok Pisaleoteakhimayomik Okeomi Akitakotaot

Inuit pivikhakaktot ilaoyamikni Nunavut Tungavit-kot 2015-mi Piksaleoteakhimayomik Okeomi Akitakotaotimi. Ilaleotiyut tatkikheomi December-mi piyaohimakneakot December 31-mut 12-mogakat onoagoktomi. Kulet pigahot piksaleogat December-mi ilaolikneakot Pisaleoteakhimayoni Okeomi Akitakotaotiyoni.

January 4-mi, NTI-konit tikoakhiyokhat ihivgeokhineakot tamaenik Piksaleoteakhimayunik Tatkikheotini Takhiyonit tikoakhineakot koliknik pigahonik piksaleoteakhimayunik okeomi. Takhiyot inmiknik piksagiyaet atoktaoneakot NTI-kon pivaaligotikhanik ayikoheogotaenik aepagotoagagalu onipkamikni piksakaknigani kaleoyop 2016-mi. Kolet pigahot takhiyok manikhakneakolo taktakhanik 1-taositalamik (hivolik), 5-hanatalamik (tokleoyok) 250-talamiklo (pigahoat).

Ona naegiyat (9) okeok NTI-kot monaginiganik Piksaleoteakhimayomik Okeomi Akitakotaotimik. Inoet ilaleotihimayot Nonavomi Nonataknikot Agikatigegotaoyumi ilaolaktot. Okateaknigit oktutilo ihivgeoktaolaktot ovani www.tunngavik.com – mi.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: