Pivalialigiyit Havakviit

Elitkohiliginikmot Mamihaotighatigollo – Piyomayut Toghigaotighanik

(March 30, 2021 – Kanggikhinik, Nunavut) Nunavut Tunngavik Timingat. (NTI-kot) koviahoktut tohaktitinahoagamik piyomayogiplotik toghiotinikis okonongga Nunavut Tunngavik Tungavitkonnut (NTF-konnot) Elitkohiliginikmot Mamihaotighatigollo. Inuinnait toghiinnagiakaktut ataohikmik havaagoyoghamot maningnik) ehoaghaotaonahoaktoghamik kanogilijotaohimayotigot taimani sikoogiaktitaohimayonut 2) kaoyimayatokamingnik nunamot aolakhimajotaoyoghaniklo 3) elihaojilotiklo Inuinnait elitkohitokainnik taimani, pitkohiiniklo, oakaohikniklo pitkohiliginikmotlo.

 

Kinalikaa ekayoktigiiklotikloniit Inuinnait titikaniikataoyot Nunavunmik Nunataagotaoyokot Anggikatigiigonmi, katojikatigiigiyotloniit, elihakviitloniit, naliatlikaa elannagiikakviitlo hapkoa toghiinagiakaktut maningnik atokaghamingnik kiklikaklogo $25,000-taalamik oma kolaanit titigakhimayomot pihimayoghanik atoktaoyoghak; kihimi toghiotaoyot anggiktaokpata togaaganiaktuk 75%-posanganik Inuinnait titikaniikatakyonot Nunataagotaoyomot Anggikatigiigonmi.

 

Toghiotaoyonot angmaniaktok March 29-mit, 2021 Elitakvikmot 30, 2021-mot toghiinnagiakaktot kinggovikotinggittaaginni aolapkaiyomayot haffomingga opinggaagiakaoyamilo atoktaghaat.

Maniit atoktoghat NTF-konnot Elitkohiliginikmot Mamihaotighatigollo pihimayot okonangga kihinggoktak taimani sikoogiaktitaohimayonot ekayoohiagotaohimayok manighaagoploni.    NTI-kot pihimayaat ekayootiginahoakhogo taimani sikoogiaktitaohimayonot

Naonaikpaaligomagovit, pikoyanik hivayaklogo, tatatigialiknik titikanik pivighak kagitaoyatigot: Culture and Healing Program

 

-30-

 

Naonaikpaalikvighak ona: 

 

Lucy Maynard

Havakti

Nunavut Tunngavik Tungavia

Okaotaa: (867) 645-5400/Akiligiituk: 1-888-236-5400

www.tunngavik.com

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: