Pivalialigiyit Havakviit

Ikkayohiakutighanik – Toghiktotighak Iliitkohiktotighanik tatvalo Mammihaotighanik

(November 24, 2021 – Kanighinik, Nunavut) Nunavut Tunngavik TimingT (NTI-kut) angmaghihimaliktot toghiktotighanik Iliitkohiktotighanik tatvalo Mammihaotighanik Havagiyaoniaktonik. Inuit toghigungnaktot hapkuninga havagiyaoniaktonik manighaghanik hapkuninga 1) havagiyaoniaktonik okaotaoniaktonik anniktiktaohimayonik tatvalo katangutiginik kingovangit annighimayot taimani ilihagiaktitaohimayonik 2) iliitkohiktotinik manikiakataotighaitnik uvalunin 3) ilihainik Inuit pitkuhinik,iliitkuhiitnik, ukkauhiitnik tatvalo iliitkuhiktotaitnik.

Kittut Inuit uvalunin katimayikatigiiktot Inuit attilioghimayot tatvani Nunavut Angekatigikutaatni, maniliokutikangitot timioyot, ilihagiakpalikvioyot, kaplunaat nunaniitot tatvalo opaktakvioyot innutiaknikut katitakvioyot tatvalo innuhanik ilihakvioyot oktogungnaktot kiklikaklugo imma $25,000 toghiktotighanik kulani titigaghimayonik. Nunavumiotaoluni piyagiakangitot; kihiani hapkua angektaohimayot toghiktotikaktot nalaomayagiakaktot 75%-mik Inuinaknik attilioghimayonik tatvani Nunavut Angekutigihimayani.

Una toghiktotighak angmaomaniaktok November 24, 2021-min to January 3, 2022-mun taima hannaiyakuvlugit hapkua oktogungnaktot oktotighamingnik paknaiyaotighaniklo havagiyaghamingnik January 2022-min to April 2022-mun.

Ukkua Nunavut Tunngavik Tungaviat Iliitkuhiktotinik tatvalo Mammitaotinik Havagiyaoyot akkiliktoktaoyot tatvanga ammiakuyonik ukkua Taimani Ilihagiaktitaohimayot Akkiliktotaitnik Ikkayohiakutaohimayoniit ukkua NTI-kut manighagihimayaatnit kivgaktokhugit hapkua taimani aulaktitaovlotik ilihagiaktitaohimayot.

Tohaktitpalikutighat, malikat, kiklighanik tohaktitjutighat tatvalo toghiktotighat tatvani hatkiomayot kagitaoyakut titigakvigilugit: Culture and Healing Program uvalunin hivayaklogi 1-(888-236-5400.

NTF-KOT PIKOHILIGINIKMOT MAMIHAOTIGHANOLLO TOGHIOTIGHAT

-30-

Tohakpaligomanigovit:

Lucy Maynard

Havagiyaoyonik Havaktioyok, Nunavut Tunngavik Tungaviatni

Hivayaota: (867) 645-5400/Akiitokut Hivayaota: 1-888-236-5400

www.tunngavik.com

Download (PDF, 256KB)