Pivalialigiyit Havakviit

Nunavunmi Inuinnait Elaotkoyaoyot Kaitkoyaoplotik Pope Francis’ Nigiogiyaoyok Kainiaktogiyaolikmat Kaanatamot

(June 23, 2022, Iqaluit, Nunavut) Kaikoiyut Inuinnaknik Nunavunmionik elaokoplogit tikitpat ona Paalat Minihitakpaat Pope Francis’ nigiogiyaolikmat akoihimanahoaktogiyaploni Kaanatamot manigootiyaktokloni taimani aolaktitaoplotik sikoogiaktitaohimayonut titikanonggakahiotitkoyaolo NTI –kot titikani totkoomayaini

NTI-kot, Inuit Tapariit Kanatami hapkoalo naniitot Inuinnaikaknigit nunagiyaoyut hoyagiiyailiktut opalonggaiyakatigiikhotik imaa:

  • Aolaaktoghat Inuinnait takoyaktoilotik elaoyaamingni
  • Okakatikagiaginnilo Inuinnait omingga Pope okaalaotikagomagomik taimani elittogihimayamingnik
  • Inuinnait elitkohingmikot toghiokpaohiktik aloklogit toghiokataoyaaginni
 nalliktinnago July 8, 2022 opalonggaiyaktaoyaaginni kaijotighait. Titikat tatatigiallgit www.tunngavik.com hailiyut piinnagiakaktahi nunangni Tohaomatitiyiinit, talvalo hailiyut omoona Ehoaghaktaonahoakniaktut enigiiyailotik talvaniikataoyaaginni Nunavunmi Inuinnait elaoyomayot kinalika hivoliojaoniaktut titikanot kaitkoyaoyonot taimani sikoogiaktitaihimayot ekayoktighailo.

NTI-kot ekayoktigiikhotik pikatikaktot ITK-konnik, Paalaniklo sikoogiaktitaohimayot nayokpagainik opalonggaiyaikatigiikhotik akoinahoaktomot.

Elihimayakot hamnna koviahootaonahoanggitu. Nakatkiktiginahoaktioyot Katimayit taimani sikoogiaktitaohimayonut pimmaklonaaktaohimaplotik naklikhaakpakhimayut.  Holijotaoyotghat opalonggaiyaktaoniaktut taotoktitiyaaginni hapinggijotigihimayamingnik inmikollo Inuinnait Elitkohitokaktaik Inuinnait okaohikmikot toghiaktitiyaaginni.

Mamihaktoligiyit katimayiit okagiikhimayot hamnagook taimani sikoogiaktitaohimayonot naklighaagotaohimakmat ilittogimatkoyaovok.

NTI-kot kaoyimayaat akoijotaonahoaktok, kaihmajotigiyaat naonaitok inikpiakat kiajotaoniaktuk naklighaagotaolonikl taimani sikoogiaktitaohimayonut annaomaplotik, elatiklo anggayokaatiklo taimaninggoktok. Elittogimajavohi okaojiyit mamihaknighakot hailiyut, hapkonongga:

Taimani sikoogiaktitaoplotik aolaktitaohimayonut Ekayoktaolaaktut omoona okaotitigot

1-866-866-925-4419

Inuinnaitlo Itkilgillo Ekayoohiagotaoyoghak okaotikot ovongga

1-855-242-3310

Nunavut Kamatsiaqtut Okaotikot ona

1-800-265-3333

Nutakat Ekayoktaoyomayot Okaotikot

1-800-668-6868  or  Titigaklotik 686868  imaalo “OKAKLOTIK” okakatikagiaginni okaojioyomik

Nunavunmi Naklighaaktitaohimayot Ekayoktaoyongnaktut

1-866-456-5216

Mamihagahoaklotik Okakatikaklotik

IRS-kot Okaojiyit atoktaoyomayonot hailiyot omoona:

Illisaqsivik 867-924-6565

Pulaarvik Kablu Mamihakvik elannakatigiiklotik 867-645-2600

Tukisigiarvik Enoohigitiaknighamot Havakvioyok 867-979-2400

Ekaluktutiami Tukisigiarvik Enoohigitiaknighamot Havakvioyok 867-983-4670

Kitonotlikaa Nunalingni hapkoningga piinnagiakaktut, takoinnagialik kagitaoyatigot  www.inussiq.com/.

-30-

Naonaikpaaligomagovit okakatigiinnagialik:

Malaya Mikijuk

Ataniat Tohagaghalikiyit

Nunavut Tunngavik Tminngat

Okaotaa: (867) 975-4900/Akiligiituk: 1-888-646-0006

Kagitaoyakot:  www.tunngavik.com

Download (PDF, 290KB)