Pivalialigiyit Havakviit

Nunavumi Apikhukviit Angikhimayut Kavamatkut Kanatami Ihuinaahimayait Nunavumi Nunataagutit (Nunataagutit) Angigutaanut

          Nunavumi apikhukviit Anikhimayut, angigutainik tunihimayut April 23mi, 2014, Kavamatkut Kanatami ihuinaakhimayait ilangit 12.7.6 Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut (NLCA) pinginmata nakuuyumik iniktigutikhait Nunavumi Kungiagutait Paknaiyautikhainik, ovalo Inuit Nunavumi pilaaktukhat angiyumik akiligutikhainik. Apikhukviit angikhimayut naunaiyautait ihuinaakhimayait naunaiyakhimayukhat apikhuktautaakata ovalo takuyakhait tamamik ihuinaakhimayut aipaanut apikhukvimi.

“Apikhukviit angigutait ukakhimayut Kavamatkut Kanatami, ilaukatauyut Kavamatukatkunut, piyukhauyut maliklugit ovalo iniktinahualugit angikhimayainik ataani NLCAmi,” ukaktuk James Eetoolook, NTIkut Angayukaangulaktuk. “Kinguliit pikaktut amigaitumik alianaitumik ilanganik ilauyut ahiguktigutait pihimayait Nunavkakaakhimayut Kavamatukatkuni. Aalangulaitavut kingulivut kihimi piyumayugut nakuutkiyamik hivunikhaptinik. NTIkut pitkuhimayait Kavamatkut Kanatami maliklugit tamamik angikhimayait ataani NLCAmi ovalo pihimalugit maligutikhainik Kavamatukatkut pilutik.”

Eetoolook ukaktuk NTIkut ihivgiuklugit angigutait akigaktuiyianut ovalo naunaiyaniaktut aipaanik piniaktainik mikhaanut angigutait kilamik.

Apikhuktiit, pipkaihimayait Kavamatkut Kanatami, pihimayut Apikhukti Earl Johnson angigutainik June 27mi, 2012 nalvaakhimayut NTIkut pilaaniaktut $14.8 millionmi ihuinaagutainut pingitainik Kavamatkut Kanatami iniktiktakhait Nunavumi Kungigutait Paknaiyautainik maliklugit Ilangani 12.7.6 NLCAmi. Angikhimayait ovaluniit piyakhait, angikhimayut atauhiuyuk ilanganut angiyut akigaktuitjutainik pihimayait NTIkut Decembermi, 2006 mikhaanut aalatkiit pingitait Kavamatukatkut iniktigutikhainik NLCAmik nakuuyumik ovalo tamaat. Kitkaniituk ilanga akigaktuiyut piniaktut apikhukvimi Marchmi, 2015.

NLCAmik atiktuihimayut 1993mi ovalo munagiyauyut ataani Kanatami Pikuyakyuangani ovalo ilaukatauyukhat katrakhait maligutait.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: