Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kot Uqqujjait Innarnut – Eningnitokaktut ekayoohiagotighait

(Oblok  March 17,2021– Baker Lake, Nunavut)  Nunavut Tunngavik . (NTI-kot) tilihivot tamainnik Enotkoanik Akoaktoniklo toghiktaakhimalinggittonik hapkoningga Eningnitokaknot Ekayootaoyoghanik hivonighijotikaktuk imaa Uqqujjait Innarnut – Eningnitokaknot ekayoohiagotighak. NTI-kot atoliktitaak okiaghak Aktopa 2020-mi Katimavikyoakhotik Ekaluktutiami. Haffomoona, tamaita Nunavunmi enoohimayuk okioni January 1, 1949 ovalo Kolaisimakvik atoktillogo 31, 1955-tillogo taimaninggoktok manighaktoinnagialakiyut $120-taalamik tatkighiok tamaat.

Uqqujjait Innarnut- Eningnitokaknot ekayoohiagotighak aklivaaliotaoyok tatja eningnitokait manighaagivaktainot.

Oblomimot, 530 Eningnigit toghiktaakhimaliktot haffomingga manighaagoyoghamik. Tatja eningnitokaknut ekayoohiagotaovaktop ajigotagiyaa, oma Uqqujjait Innarnut itkaptaaksinot akiliktoiyagiitut enotkoakhiotinik manighakpaktonot.

NTI-kot tilihivot tamainnik Enotkoanik Akoaktoniklo toghiktaakhimalinggittonik hapkoningg.  Titikat toghiotighat tatatigialiit hailiyot piinnagialgit nunalingni NTI-kot tohaomatitiyiinit.

Ona Uqqujjait Innarnut maniit pihimayot NTI-kot maningnik avvaghaagivaktainnik oyagakhiokviknit.  Ekayoghiotaoyonot Nunamit Manighiotaoyotigot Pikoyaliokhimayaanot, anggigiikhimayaat NTI-kot Katimayiinit 2011-gotillogo, okakhimayuk manighioknighamot ekayootighanik Nunavunmi pivalianighakot ekayoohiagotaoyoghanik oyagakhioktinit.  Nunamit ekayootighanik avvaghakpaktut maningnik okiok naatagaagat. Hapkoa pivaktut nunani aviktohimayonit Inuit Katojikatigiiginnit.

.

-30-

Naonaikpaaligomagovit ona okakvigiinnagialik: 

Malaya Mikijuk

Ataniat Tohaomatitiyiinit Elihaktuk

Nunavut Tunngavik Timingat

Okaotaa: (867) 975-4900/Akiligiitokot: 1-888-646-0006

www.tunngavik.com

 

Ona Uqqujjait Innarnut- Eningnitokaknot Ekayootaoyoghanik 

Omingga Piinnagialakiyaaini Imailigayoghaoyok:

  • Inuinnaolotit Titikaniikataolotillo Nunavunmik Nunataagotaoyokot Anggikatigiigonmi; ovalo
  • Enoohimagovit January 1-mi, 1949 ovalo Kolaisimakvikmi 31, 1955-gotillogo.

Eniktitiakhimayomiklo Titikamik Toghiotaoyomik Tatagigialikmik piyaghagiyaat NTI-kot. Toghiotaoyok Anggiktaoyaakakhonilo Kitotlikaa manikakviinot manik eliyaovakniakhoni Tatkighiot atoligaikpat.

Piyaaginni Tamaita Enotkoaktut Akoaktollo Eningnitokaknot Ekayootaoyoghanik toghiotighaitigot atoliktaoyaagani okiok naatpat NTI-konnit anggiktaolgaaktillogo.   Pimmagioyok tamaita manighaagoyoghat kinggovikkotaohimayonot akiliotigilogit namaagiyaolgaaktillogo.

Takighiot Naatagaikpat Manighaagoyoghat

Enignigit Enoohimayot Tatkighionmit  Kinggolikmit Manighaagohimayut Nutaami Tatkighionmi Manighaaghat
January 1, 1949  Kolaisimakvikmi 31, 1955 0 $120
January 1, 1948  Kolaisimakvikmi 31, 1948 $90 $120
January 1, 1947  Kolaisimakvikmi 31, 1947 $105 $120
January 1, 1946  Kolaisimakvikmi 31, 1946 $120 $120
January 1, 1945  Kolaisimakvikmi 31, 1945 $135 $135
January 1, 1944  Kolaisimakvikmi 31, 1944 $150 $150

Hoogook Uqqujjait Innarnut Taiyaohimavat

Uqqujjait Innarnut Taiyaohimava okakhimakmat okpigiyaotiakhotik Ehomagiyaohimakmata. Omani imaa inmat, NTI-kot eningnitokait pitkokmatigit tamaita Enotkoaktut Akoaktollo haffomingga ekayoohiagotighanik pikataohimaligiaginni.

 

Download (PDF, 291KB)

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: