Pivalialigiyit Havakviit

NTIkut Ikayuktut Kilamik Ihivgiuklugit Kavamatkut Kinikhiatjutikhait Atugutainik

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ukaktuk ikayugutainik kilamik ihivgiugutikhait Kavamatkut Nunavumi katraktiligiyit pikuyakhait.

“NTIkut aivakhimayait Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI) Pikuyakhait nakuuyumik piyaanganik Inuit busniit nakuuyumik ovalo ilauyaanganik angiyumik Nunavumi hanatiligiyiit,” ukaktuk Towtongie. “Kihimi, takuliktugut aatjikutaungitumik ovalo aviktugutainik atugutainik ovalo hamna pipkaiyut nauyaktumik busniit havagutainik. Kiniktugut havakatigilugit GNkut hanayaanganik maligutikhait, kinauyakhait ovalo iniktigutikhait hamna ikpinaktut atugutainik. Ihuakhiyakhauliktut hapkoa ayokhagutait.”

Ovalo, NTIkut ihivgiuniaktait inminik Inuit Busniit Titigagutait.

Towtongie ukaktuk malikhugit Nunavumi Hivuliktit Eva Aariak ukaktainik ihivgiugiaganik Nunavumi Maligaliuktini ublumi. NTIkut paknaiyakimayut ilaukataulutik tamaat ihivgiugutainik maliklugit Nunavut Nunataagutit Angigutaanut Ilangani 24.3.4

Ikpakhaani, Kanatami Kinauyanik Ihivgiukti tuhaktihimayuk Nunavumi Maligaliuktunut, titigagutait GNkut katraktiligiyit atugutainik. Tuhaktakhat ukakhimayut GNkut atugutainik naamaktut, kihimi ihumaaluktut mikhaanut ihuinaagutainik ovalo atutiangitainik pikuyakhait ovalo pikangitumik ayongitumik, keelinikaktut ayoikhaitjutikhait ovalo taimaakataktut amigaitut GNkut katraktiligiyit havaktiit.

“NTIkut aivakhimayait NNImi Pikuyakhait iniktigiaganik NLCAmik Ilangani 24. Pingitpata atugutikhait pikuyakhait pihimaliktut GNkut maliklugit piyakhainik NLCAmik,” ukaktuk Towtongie.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: