Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kot Angayokaagat Aitoohiaktitiyok Aitootigivagaminik Aipaagotoagaagat

(Aktopa 21, 2015 –Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Angayokaagat Cathy Towtongie aitoktait pinggahot Inuinnait NTI-kot Angayokaagata Aitootigivagainik ippaghak Katimavikyoagotigivagainik Inungnik nigipkaiplotik Iqalukni.

Aipaagotiagagat, aitoohiaktitilikpaktok pinggahonot inungnut kanoktot ekayokloakpaktonot inuinnait pitkohitokainnik aolapkaihimmaagahoaktonot nunalingnilo taimaatot hivolikhoinahoakhotik havakpaktot. Omani okiogiyaptikni aitoohiaktot okoa Aiolah Takolik Taloyoakmit, Raymond Ningeocheak Salliqmit onalo Nuna Parr Kinggakmionit.

Towtongie okaktok koanaakpiakhogo Takolik taimaninggolikmat elaogaaginnakhoni kanimayivalikni Taloyoakmioni hapkonani immakaa, Iklolikiyit katimayiini, Ilihaktoligiyit katimayiini, okonanilo Kitikmeot Inuit Katojikatigiiginni. Raymond Ningeocheak elaovakhimakmiyok Tungavik Federation Nunavut-koni hivoagot NTI-kot Angayokaagata Tokligiplogo okioni amihoni ovalo okonani Kivalliq Inuit Katojikatigiiginni. Mr. Ningeocheak katimayiokataohimakmiyok Nunavutmi Angotighaligiyit Katimayiini. Nuna Parr Kinggakmionit aitoohiaktok NTI-kot Angayokaagata Aitootigivagainik elitagiyaoploni ekayokloakpaohiagot Inuinnait hanaoyakpaohiitigot pitkohitokaitigollo hilakyoakmionitlo elitogimayaoploni hanaoyakpaohiagot, taimailiokpaohiagot nunakatini nikighainik ekayogaaginnakpaktok.

Hapkoa tamangmik aitoohiaktot elitagiyaojotmik manikmiklo $500-taalamik.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: