Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kot Anggayokaagat Nakligohokpuk Tukturjukut Elainnut

Nunavut Tunngavik Timinngat. (NTI-kot) Anggayokaagat Aluki Kotierk oblomi okaktuk nakligiplogit elait Nauyaakmiotak David Tukturjuk, hoiktuk havaknaikhimatillogo ippaghaani..
Taimaninggokkot 1980s, okioginnit Tukturjuk katimayiokataolikhimayok Kivalikmiot Inuit KatojikatigiiginniAssociation. Kivgaktoivakhimangmiyot TFN-konni elaoploni okoa tatja NTI-goliktot, Aivaotikaktillogit Nunataagotaoyokot Nunavunmik Anggikatigiigonmi Inuinnati kivgaktokhimmakhogit Tukturjuk Katimayiokataohimmaktuk Kivalliq Inuit Katojikatigiigita Katimayiini talvalo NTI-kot Katimavikyoagaagata katimayaktokataogaaginnakpakhoni pihimayot.
“ NTI-kot Katimayiit ovamnitlo, Nakligivavot tamaita David Tukturjuk elait elannailo ayoghaktillogit elaiyagamik ayongnakmat. Ayongnakpiaktok onggagiplogit elavaloit tokoyagaagata. Poigolimaitaga David Inuinnait piinagiakaotighait aghoogotigiplogit havakpakhimakmatand, okaktuk Kotierk.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: