Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kot tohaktitiyomayut Nunavunmi Apighoiyit Ehomaliogotaoyomik Pinnagialakijotaoyaagani Maligatigot Akilikoijotaoyut okonongga Inuinnaknut Elihaktonot Hivomokpaliajotaoyaagani Apighoiyitigot

(March 3, 2023, Iqaluit, Nunavut) March 2, 2023, Nunavunmi Apighoiyit Ehomaliogotikaktut tohaktijotigiplogo Nunavut Kavamaita kingginahoakhimayaat maligatigot akilikoijotaohimayut hapkonatigot ehoigijotaoyok Inuinnaknit elihaktonit Nunavunmi elihakvioyoni atoktaonggitillogo okaohik Inuinnaktut elihaotaoyoghaoyok.  NTI-kot pilikhimakmata maligatigoikoojotigiyamingnik okonatigot malgok Inuinnait Inuinait elagiitigot atoktaoligiagani tamainnit Inuinnakni.  Apighoiyit apigihimayait ehoaghainahoakoplogit Kaanatami Maligakyoak Piinnagiakaknighakot Okakhimayok Atokoplogo ehomaghoinagiakaoyaoyoghaklo  Inuinnaiaknot elihaktonot pitjotaoyoghak  NTI-kot Kavamanik Havakatikagahoaktotokaotillogit ehoaghaijotaonahoaktoghamik.

Okiaghak, ona Apighoiyi Paul Bychok Nunavut Apighoiyiinit tohagami  maligatigot ehoigohootikaktonik okongnangga NTI-konnit Nunavutlo Kavamainik  homilikaa apighoiyitigooktitinahoakgotikaktillogit naliakolloniit apighoiyinit eligaktaoloni apighoiliktinnagit.

NTI-kot ehomangnaalaaktaoyot Nunavut Kavamait okakmata akigaktoiplotik. Inuinnaingook ajikohiotilimaitogiplogit pinnagiakaotighatigot okagiikhimayot omani  Kaanatami Maligakyoak Piinnagiakaknighakot Okakhimayok Atokoplogo ehomaghoinagiakaoyaoyoghaklo Inuinnait Hapommiyaonighaitigot naggogiyaoniakata Onuinnait okaohiitigot.  Kavamat okakhotik okagook Kaanatami Maligakyoak Piinnagiakaknighakot Okakhimayok Atokoplogo ehomaghoinagiakaoyaoyoghaklo atoktaoniaktuk Kablonaaginnaknut Okkakloktonollo elihaktillogit, taimaitillogo Apighoiviktigoikonggijotigihimayaat apighioyitigooklotik.

“Apighoiyit ehomaliogotigiyaat apighoiyitigooktitinahoaknighak epigaktaotkonago ehoinmanggook aghoogotaoyomot pihimmaagahoagotaoyaatani.  NTI-kot pihimmaakniaktut apighoiyitigooktitinahoaklotik Inuinnait elihaktot piinnagiakaotikagiaginni piyomayaitigot elihaktamingni –  Sikoolihaaktonit Grade 12 –mot ajikohiotihimayaaginni elihaknikot elihakvigiyamingni pikohitokaktik atoktaohimmaakpagiaginni.  Ona apighoiyit  ehomaliogotitiyaat koanakgaloakhoni, Nunavut Kavamaita pigiaktitijotigihimayaat kinggovikkonaonialikmiyot oiokmi ataohikmik ehoaghaijotaonahoaktotigot okaalaktuk  Aluki Kotierk,     NTI-kot Anggayokaagat.

NTI-kot  pitkoiyot Nunavunmi Apighoiyinik hamna apighoiyitigookoplogo apighoivikmi.  NTI-kot pinahoakhimmaakniaktut nakoatut atoktaghanik haklovioknaigahoaklogo elihakvikni ehoigijotaovaktut ehoaghaknahoaklogit, talvalo ehoigohookatigiiknik nakatkiktaoyaagani alanggotaoyaagani elihakvioyoni okaotit tamaita atotaovaligiaginni elihaotaohimmaakpaklotiklo pitkohitokaillo elihaktaovaligiaginni.

-30-

Okakatigiinnagialik:

Kevin Kablutsiak

Ataniat, Tohaomatitiyiini, NTI-kot

Okaotaa: (867) 975-4900 / Akiligiituk: 1-888-646-000

Download (PDF, 167KB)