Pivalialigiyit Havakviit

Inuktuuqta! Inuktut Titigaknikmot Aitoohiatitiyonik Tonighainahoaktut

(May 27, 2021 – Iqaluit, Nunavut)  Nunavut Tunngavik Timingat. (NTI-kot) koviahoktut tohaktitinialigamik hapkoningga Inuktuuqta! Inuktut titigaknikmot Aitoohiaghanik tonighainahoaligamik takoghaolotik TV-kot Hitammiotinggokat June 3-mi, 2021

 

“Hilgaahootigiliktaga amgaitonik kioyaoyagpta omongga pitkoijotigiyaptiknik haffomingga Inuktuuqta! Inuktut titigaknikmot akitakotaotaoyoghamik. 60 titigaktut avatkongmata tonihiyut, ovamnut haklovioknaigotigivaga inuktuuknik atogiakaktakot elihaotigilogo inuktut titigaknighamik. Tamainnut titigaktamingnik tonihiyonut, tamaffi koanaakpiakohi talvalo tamaffi ptkohimmaakovaffi inuktut titigakhimmaklohi okaktuk  Aluki Kotierk, Anggayokaak Nunavut Tunngavitkonni.

 

Inuktuuqta! Koviahootaoyoghak hailiniaktuk takoyaghak June 3-gonggak, 2021-mi onnokpat  7:00-mit 8:00-mot okoa takoghaopkakniaktaat  UvagutTV-kot. Takoghaoloni okonatigot Shaw TV-mi nakataa 267, Okioktaktomi Koapatkot-gotaok nakataani  240, kagitaoyatigot omani: www.uvagut.tv  pihimmaktillogit takoghaoniaktuk UvagutTV Kagitaoyatigollo.

 

Ekaaknikmi ataohikmi okaktioniaktuk haffomingga pitjotikakloni ona NTI-kot Anggayokaagat  Aluki Kotierk onalo Nunavutmi Inmikkooktut TV-ligiyit (NITV) Atanggoyak  Lucy Tulugarjuk, tohangnaaktitiloni atoktooyakniaktuk hokollaakloni ona Terry Uyaraq onalo Aasiva.

 

Hapommilogo, hivomokpaaliktinnahoaklogolo, iviktinnahoagiami okaohik titigakniklo Inuktut— tamainnut Nunavunmioloktaanut, NTI—kot aghoogotigiplogo havaaiyaat hivoliotiplogolo. The Inuktuuqta! Inuktut Taktaghak ekayoghiotiniaktuk ona enigomayakot hoyagiigotaoyaanggani, hanakiplogo oinggaigotaoyoghak obloknik tamaat atoktaoligiagani Inuktuuknik.

 

Ona Inuktuuqta! Inuktut titigaknikmot taktaghak ataohikmot $80,000-taala toniyaoniaktuk ovalo ekayokhimmaakologo okiok ataohik naannahoaklogo, talvalo titigakloni nunagiyaoyotigot ehomattoghaknioplo mighaanot eniktiklogo taghinahoakpagiaginni makpigaalioknikmot.  Talvalo holi hitamat taktaghaoniaktut hamma aktilaagit  $10,000-taala, $5,000-taala, $3,000-taala ovalo          $2,000-taala. Nunavut Tunngavik Tunggavia havakatikaklotik titigaktonik ahiiniklo eniktigilotik titigaktaoyonik makpigaalioktoniklo.

 

Tallimat taiyaoyot tohaktitaotaakhimaliktut omangga Aluki Kotierk.

 

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: