Pivalialigiyit Havakviit

Toghiktotighak Iliitkohiktotighanik tatvalo Mammihaotighanik Ikkayohiakutighanik

(June 25, 2021 – Kanighinik, Nunavut) Nunavut Tunngavik TimingT (NTI-kut) angmaghihimaliktot toghiktotighanik Iliitkohiktotighanik tatvalo Mammihaotighanik Havagiyaoniaktonik.

 

Inuit toghigungnaktot hapkuninga havagiyaoniaktonik manighaghanik hapkuninga 1) havagiyaoniaktonik okaotaoniaktonik anniktiktaohimayonik tatvalo katangutiginik kingovangit annighimayot taimani ilihagiaktitaohimayonik 2) iliitkohiktotinik manikiakataotighaitnik uvalunin 3) ilihainik Inuit pitkuhinik,iliitkuhiitnik, ukkauhiitnik tatvalo iliitkuhiktotaitnik.

 

Kittut Inuit uvalunin katimayikatigiiktot Inuit attilioghimayot tatvani Nunavut Angekatigikutaatni, maniliokutikangitot timioyot, ilihagiakpalikvioyot, kaplunaat nunaniitot tatvalo opaktakvioyot innutiaknikut katitakvioyot tatvalo innuhanik ilihakvioyot oktogungnaktot kiklikaklugo imma $25,000 toghiktotighanik kulani titigaghimayonik. Nunavumiotaoluni piyagiakangitot; kihiani hapkua angektaohimayot toghiktotikaktot nalaomayagiakaktot 75%-mik Inuinaknik attilioghimayonik tatvani Nunavut Angekutigihimayani.

 

Una toghiktotighak angmaomaniaktok June 28, 2021-min August 1, 2021-mun taima hannaiyakuvlugit hapkua oktogungnaktot oktotighamingnik paknaiyaotighaniklo havagiyaghamingnik Saptaipamin Desaipamut 2021-mi.

Ukkua Nunavut Tunngavik Tungaviat Iliitkuhiktotinik tatvalo Mammitaotinik Havagiyaoyot akkiliktoktaoyot tatvanga ammiakuyonik ukkua Taimani Ilihagiaktitaohimayot Akkiliktotaitnik Ikkayohiakutaohimayoniit ukkua NTI-kut manighagihimayaatnit kivgaktokhugit hapkua taimani aulaktitaovlotik ilihagiaktitaohimayot.

Tohaktitpalikutighat, malikat, kiklighanik tohaktitjutighat tatvalo toghiktotighat tatvani hatkiomayot kagitaoyakut titigakvigilugit: Culture and Healing Program uvalunin hivayaklogi     1-(888)-236-5400.

 

 

Tohakpaligomanigovit:

 

Lucy Maynard

Havagiyaoyonik Havaktioyok, Nunavut Tunngavik Tungaviatni

Hivayaota: (867) 645-5400/Akiitokut Hivayaota: 1-888-236-5400

www.tunngavik.com