Pivalialigiyit Havakviit

Nunavut Tunngavikut Tungavik Elihaakpaaligahoagotighatigut

Nunavut Tunngavikut Tungavik Elihaakpaaligahoagotighatigut Ekayootighak  

(July 26, 2019) Nunavut Tunnavikut Tunngavik (NTF-gonigaktaoyuk) Elihaakpaaligahoagotighatigut Ekayootighak    haililikok oktogomayonut.  Nunavutmi  Inuinnait oktokoyaolikot piyomalogo ona  $2500.00-taala Elihakvikyoani Elihakpaaligomayonut Ekayootighak manik ovaloniit  $1000.00-taala Ayoighavaaliotighatigut Havaaghat minghaanut ekayotighat oktoklogo nalliktinnago Akasi 31, 2019

“Koviahokpiaktogot Nunanunmi Inuinnait ekayoktogomaplogit elihagahoakpaaliknighaitigot elihagiaklotik elihakvikyoani ovalo Ayoighavaaliotighatigut Havaaghat minghaanut ekayotighatighanik angmakhigapta, okaktuk NTI-kot Anggayokaagat Ighivaotaliklo Aluki Kotierk, “Ehoaknighamik hivonighaptiknut piyomagapta elihaktititiaknighamot ayoighajotaoyoghaniklo pilota ehoaknikhaokmat. Nigiogiyakot ona ekayootighak ehoaghivaalitigiyaghat maniitigot elihagomayonut elihagomayamingnik elihaotigivaaliotigilogo pitjotaoyaagani.”

Toghigaotighat tatatigialgit Elihagahoakpaaliknighap mighaanut Malikayaghat, kanoktollo piyaakakniakmagaat oktotoghanik ainginnagialgit Nunaffikni Tohaomatitigiyaptiknit ovaloniit eliogainnagiakaktat kagiytaoyangnut omangga

www.tunngavik.com.  Nunanunmiotat Inuinnait nunakaktut Nunavut hilataani pinahoaginnagiakakmiyut oktootighanik oktogomalotik.nakoatut toghiotaoyot eniktitiakhimakmapa aolaktinnagialgit titigakakviktigut, kagitaoyakolloniit, ovaloniit kayomiktokut titigaktitaonmit aggitilogoloniit omongga Hapkonigga Aolapkaiyioyomut Nunavut Tunngavikut Tunngavik.

NTF-gonigaktaoyuk eniktikhimayaat NTI-kot atogomaplogit maniit kihinggoktat atokhimaitut ovangga Taimani ayoghakhimaplotik elihagiaktitaohimayot aolaktitaovakhotik elihagiakvighainut Anggikatigiigotaohimayomit.

-30-

Okonatigot Aolapkaiyi
Nunavut Tunngavikonni Tungavik
PO Box 280 Rankin Inlet, NU X0C 0G0
Okaotaa: (867)-645-5400, Toll Free: 1-888-236-5400
Kayomiktokut: (867-645-5414

Pikoyat
https://www.tunngavik.com/in/initiative_pages/nunavut-tunngavik-foundation/scholarship-for-post-secondary-education/scholarship-program-policy/

Malikajotighat
https://www.tunngavik.com/in/initiative_pages/nunavut-tunngavik-foundation/scholarship-for-post-secondary-education/scholarship-program-guide/

Toghigaotit
https://www.tunngavik.com/in/initiative_pages/nunavut-tunngavik-foundation/scholarship-for-post-secondary-education/scholarship-application/

Naonaipaaligomagovit Tohakvigiinnagialik:

Oo Aqpik
Anaggoyak Tohaomatitinikmik
Nunavut Tunngavik Timinngat
Okaotaa: 867-975-4941

www.tunngavik.com

Download (PDF, 98KB)