Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kon Ihomalutikaktun GN-kon Havaktolikiyenin Ihomaleogutaen

Nunavut Tungavik Timeoyum Ikhivaotagiyan Cathy Towtongie uplomi ihomalutikaktok Kavaman Nunavumi ihomaleogutaanik atogoegeagani Havakveoyok Havaktolikiyinin, atuligeaklonilo April 1-mi 2013-mi.  Una kigoani GN-kon atogoekniganik Inoenaen Havaktukhalikiyin Havakveanik, inukukhivaleanigilo Inoenaen havaktun okaotaoyonik GN-kon naonaepkotaeni.  .

Ataniktoeyun Ilitokhaeyi Hunaniklikaa Kanatami akhukhaeyok GN-konik ihoakhivaaligeagani havaktikhakheogutigiyatik.  Ukoa unipkaan naonaegutaoyun NTI-kon ihomalutigiyaenik atogoekniginik una havakveoyok ihoeliyutaoneakman GN-kon akhun atoenageaganilo havaktikhakheogutigiloaktatik maligak.  Havaktikhakheogutigiloaktaan maligak GN-kon atogeagani havaagiyakhagiyatik Nakatani 23 iloani Nunavumi Nunataknikun Agikatigegutaoyum, pikoekmata kavaman havaktikaligaeagani inugeakniginun nalaomayomik havaktukhan.

 

“Ihomalutikaktoga atogoekniganik havakveoyok ayokhaotaoneakman kavamanin atugeagani havaktukhakheogutigiyatik, pivikhakaknigilo ayoekhayutikhanik pivaleaniginiklo tamaeta havaktun, atuligeaganilo havaagiyageakaktaen Nakatani 23,” okaktok Towtongie.

 

Napavyaen GN-koni havaan ayoetoni ataneoyonilo inigiyaoyun Inoenaelo havaktun 25%-mi aolaginmata, amigaekpaleagitotiklo.  Towtongie okaktok NTI-kon kaoyimanahoaginakneakok havateaknahoaklotiklo amigiyagani GN-kon havaagiyaen ukunani kigoani havakveoyok nutaokman Manilikiyinun Aolapkaeyinulo havakveoyuni.