Kangga havaagohimayot

Ukiuktaktumi Nuutitiyauhimayut Ilitagiyakhait Hanayakhat

Maligutikhait Atugutikhait

Nunavut Tunngavik Timinga pihimaniaktut tamamik inminiigutikhait hapkoa kungiaktait. Kungiaktait atulaaktut kinauyaliungilutik tunilugit atugutait “Nunavut Tunngavik Timinganut (pikaliukhimayaa Franco Buscemi).” Hapkoa piksaliukhimayut atulaitut kinauyaliulutik (ilauyut keelinikangitumik kungiaktakhait niuviktauyukhat ovaluniit tunikhaitjutikhait, atugutikhait hanatjutikhainik ovaluniit kinauyaliuktut tuhaktitjutikhait, ilangitlu) apigihimaitumik Nunavut Tunngavik Timinga.