Kangga havaagohimayot

Ukiuktaktumi Nuutitiyauhimayut Ilitagiyakhait Hanayakhat

Jeffrey Amagoalik

jeffrey-bio-photo

Jeffrey Amagoalik 26nik ukiulik. Inuuhimayuk Iqaluit ovalo inuuyuk Qausuituqmi, nani ilihaktuk. Inuuhimapluni hanauyakhimayuk ataatamitut. Ikpinaktuk ayoikhakhimayait kungialugit uyagait, ihumagilugit iniktigutikhait ovalo kayumiingiluni. Jeffrey akhut kiniktuk havakatigigutikhainik ataataminut hanayakhainik ikpinagiyait ilakatigiit ovalo nunait.