Pivalialigiyit Havakviit

Uqauhiit AtugauvaktunNunavutaagutiup Angigutaani Inuitlu Aalungutun

Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) Inangiihimayuq Ataniq James Eetoolook ublumi tuhaqtitiyuq NTItkut atugumaaliktun uqauhiqnik Nunavutaagutiup Angigutaanik uqauhiqaligaangamik Nunavutmi Nunataagutiup Angigutiliugutaanik tamaini hivunigmi taihiligaigumik taafuminga. Tapkuat uqauhiit ahingugnii titiqautaini angigutaihimayut katimativlugin NTItkut Katimayiit, taipkuatlu angikhimayut katimamigjuaktivlugin algaalulimaamut Kangilinikmi tatqiuhaaktumi.

Taiyauyuhimagia 1993mi angiqatigiikniqagamik unauyuq Angiqatigiiguti Akunniini Inuitlu Nunavuup Iluaniitut tamnalu Queen piyitigaqhuni piyunautianik Kanatapgreement. Tamna uqauhiq Nunavut Nunamik Tiguhiyut Angiqatigiigutaat takukhauhimaitug a ngiqatigiigutimi. Talvataug, unaNunavutaagutiup Angigutaa Agreement ilulilik amigaitunbik atugnaktunik piyukhautinguqtukhanik iluliqaqtun nanaliginiit aulatauniitalu ungatainut, uvalu Naahautilik 4 (pingutitiyuq Nunavuutmik Nunavuuplu Kavamaanik), Naahautilik 23 (Inuit hvaktitaunii kavamani), Naahautilik 24 (kavamatkut kaanturaaqtiliqinii), unalu Naahautilik 32 (Inuit ilautitaunii inuuhiliginiqni pitquhiliginiknilu maligakhaliuqtivlugin).

Talvalu, inuit atiqaqatauyut ataani Nunavutaagutiup Aangigutani taiyauvakniat Inuitnik taiyauhuglutik atiliuqhimaqatauyut pitaagunaqtun. Tamna uqauhi atiliuqatauhimayut pitaagunaqtun atugauvaktug naunautauvlutik pitaagunaqtun Inuit maniknik atiliuqatauhimayut Nunavuaagutiupt Angigutaani. Hivuniptingni, NTI tkut atugpagumaat tailugit Inuit, Nunavutmi Inuitnguyut uvaluuniit kinatuinaq atiqaqatauyuq Nunavutaagutiup Angigutaani taihitiaqublugin ayungitauyut piyunautigiyauyutlu Inuitnut iluani Nunavutaagutiup Angigutaani, atgauvaklutiklu nunaptingni hilaqyuaqmilu maligaqutaitigun.

“Taamna Nunavutaagutiup Angigutaa pingukhimaayuq malguuk nalliqqigiit timiuyut hanigvaiyut iluakhaktautaaghimaitunik maligaktigun piyunautinik Nunavuutmiutanik himmiihimaagamik kanatap tungavikjuangatiguvaluq hapumiyaujutinik angigutaitkun. Inuitli manimihinangitut utaqilutik pitaagiyunaqtamingnik. Ilaimariinayuktugun ihumaliuqatauvaktugun aayiiqatigiiligaangata, tautukhaa hanayautivlugu atuliqtitauvaliativlugulu Nunavutaatutiup Angigutaani,” uqaqhimayuq Eetoolook. “Tigumiaktugun amigaitunik piyunautinik iluaniitunik Nunavutaagutiup Angigutaani atuyuktavut piyunautivut aulatiligaangapta amigaitunik nunagiyapta kigliginiitunik.”

Ajjigiinik uquauhiqnik atulipakublugin, NTItkut apigiyut tamainik inuit timiqutainik, Nunavuup Kanataplu Kavamait, tuhaumatitiyiligiyiit ahiitlu timiuyut aalungutitigiqublugin uqauhimknik atuyuktamingnik maliglugin iluahkhaggauhimayut.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: