Pivalialigiyit Havakviit

Nunavut Tunngavikkut Ilaukatauyut Kanatami Uktugutikhainik Mikhaanut Inuit Ilihagutikhait Ilaukatikhaminut

(June 16mi, 2011 – Ottawa, Ontario)      Nunavut Tunngavik Timinga, atanguyat katimaktauyuk Okalik Eegeesiak ublumi ukaktuk ikayugutikhainik amigaitunik nutaat pitkuhimayut piyumayut nakuuhinahualugit Inuit ilihagutikhait atugutikhait Kanatami. Ilaukataulutik, Inuit ilihagutikhait Angahukaat tamaat Inuit Nunangani, Eegeesiak takupkaiyuk nutaamik nuutitigutikhait paknaiyautaikhainik.  

 

Tamaat kuliit kitkaniitut tutkuktuitjutikhait ovalo pitkuhimayait ilauyut ilangani  Hivuliit Kanatqamiut, Kanatamiut Hivuliit: Kanatami Uktugutikhait mikhaanut Inuit Ilihagutikhait. Tuhaktakhat ilauyut hivuliminik Kanatami Uktugutikhait Inuit Ilihagutikhainut. Uktugutikhait Kungianiaktut ilaukataupkailutik aatjikutainik hitamat nunait Kanatami; Nunavut, Nunavik, Nunatiavut ovalo Nunakput (Inuvialuit nunait) Nunatiami.

 

“Inuit apiyut aatjikutainik pilaaktait ilihagutikhainik, ayoikhaitjutikhainik ovalo hanatiligiyiit atuktut inminik ukautainik ovalo inuuviviniit, atuinaktait aalat Kanatamiutut,” ukaktuk Eegeesiak. “Ihumagiyavut Inuit ilihagutikhainik, ayoikhaitjutikhainik ovalo hanatiligiyiit nakuuhiniaktait aniaktailigiyiit nunait ovalo pipkailugit Kanatami atuklugit ilaa nunatianguyut ukiuktait, hakugiktut ovalo inminiitut pilaaktainik.”  

 

Uktugutikhati ilihagktut maligutikhait malgunik ukiunik havakhimayait Kanatami Katimayigalaat mikhaanut Inuit Ilihagutikhait (NCIE), ilaukatauyut  atiktuitjutainik Inuit Ilihagutikhait Angigutaanut, Aviktukhimayut ovalo Kanatami Inuit havakviit, Kanatami, Pravinsini, Nunaini ovalo aviktukhimayut Kavamatkut, ovalo Ilihaktiit Katimayiit. Kilamik havaniaktait hapkoa ilauyut, kinauyakhanahualutik hanayaanganik Kanatami Inuit Ilihagutikhait Katimayigalaat ataani Inuit Tapiriit Kanatami iniktigiaganik pitkhimayait, ataani maliniakatut NCIEkut.

 

Mary Simon, Ikhivautak, NCIEkuni ukaktuk, “Pinahuaktavut mikitkiyaungituk iniktinahualugit nutakavut ayongitumik, ilitagingilugitk Inuit ukautainik, inuuviviniit ovalo ikayuligiaganik ayongitainik takulugit pilaaktainik Kanatami Ukiuktaktut. Hamna pilaaktut ovagut nuutitilugit ukakhimayait Prime Minista Harper mamiahugihimayainut, ilanganut ilhagiaktukhimayut, havaktiliklugit.”

 

Tuhafaagumaguvit ovaluniit takuyumaguvit: Hivuliit Kanatamiut, Kanatamiut Hivuliit: Kanatami Uktugutikhait mikhaanut Inuit Ilihagutikhait makpigaat, takulugit kagitauyakut hamani: www.tunngavik.com

 

-30-

 

 

 

Tuhagaagumaguvit Takulugu:

P.J. Akeeagok

Atanguyaulaktuk Tuhaktituiyit

Nunavut Tunngavik Timinga

Foninga: (867) 975-4939

Foninga Alguyaituk: (867) 222-1821

Foninga AkiitukToll-free: 1-888-646-0006

Kagitauyakut Takulvia: www.tunngavik.com