Pivalialigiyit Havakviit

(English) Nunavut Tunngavik Donates to Fire Victims

 

(February 29-mi 2012-mi – Ikalokni, Nunavumi) qaluit,)     Nunavut Tungavik Timeoyomi Ikhivaotalik Cathy Towtongie uplomi okaktok ukoa NTI-koni Aolapkaeyin aetoekmata 5-taositalamik neovgutaoyagani hugukalaetonik nikikhaenik ilagen honaegutiyun ikolaktokakman ukoa 22-goyun iglugiyaoyun ataotimeoyun Ikalokni una Saneonik atulihaliktilogo upluni.

 

“Kingaotivavun ilaeyaktonoen ikolaktokakman, ihomagivavulo umatiptiknin tamaeta ilagen aktoktaoyun umanga koveanagitomin,” okaktok Towtongie,  “Ikayogeakagapta inuknik honaeyaktonik inuhimaginageagani.”

 

NTI-koni Aolapkaeyin ukoa Towtongie, Kivaliknilo Inoen Katimayeni Ikhivaotalik David Ningeongan, Kitikmeonilo Inoen Katimayeni Ikhivaotalik Charlie Evalik, Kigiktanilo Inoen Katimayeni Ikhivaotalik Okalik Eeggesiak.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: