Pivalialigiyit Havakviit

Nunavumi Inminiinahuat Nutkaktigutikhait Uktugutikhait Havaktakhait Paknaiyautikhait Tuniyut

) Nunavumi Hivulikti Eva Aariak ilaukatauyuk Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaap Tuklia Jack Anawak, Kavamatkut Nunavumi Aniaktailigiyit Minista Tagak Curley, Tigulugit Inuuhiit Katimayit Angayukaak Becky Kilabuk, ovalo Paliihimaatkut Atanguyak Howard Eaton ublumi atiktuiyut ovalo tuniyut Nunavumi Inminiinahuat Nutkaktigutikhait Uktugutikhait Havaktakhait Paknaiyautikhait.

Ukiumi 2011-2014 havaktakhait paknaiyautikhait hanahimayut ilaukatauyunit kitkanit NTIkut, GNkut, Tgiulugit Inuuhiit Katimayiit ovalo Paliihimat ovalo havakviit 8mi pinahuaktait hanahimayut Nunavumi Inminiinahuat Nutkaktigutikhait Uktugutikhait.

Hivulikti Eva Aariak ilitagiyait ilaukatauyut hivumut nuutitigutait ovalo ukafaaktait ikayugutikhainik Nunavumi Inminiinahuat Nutkaktigutikhait Uktugutikhait Havaktakhait Paknaiyautikhait. “Naunaiyautait inminiigutait Nunavumi amigaitpalaaktut ovalo ihumagiyait aktukataktait tamamaik inuuhivut Nunavumiut. Ukakatigiyakhavut ovalo kilamik kiulugit nakuuyut havaktakhait tamaktitailigiyut inuuhiinik hivunikhaptini,” ukaktuk Hivulikti Eva Aariak.

“Akhuuliktugut nutkaktinahualugit inminiigutikhait Nunavumi ovalo hamna havaktakhat paknaiyautikhait ilihimayut havakagigiigiaganik. Ukiumi avaliituk, inminiikhimayut 23mik Nunavumi. Ublumi pihimaliktut alianaituk ovalo aalanguktilaaktugut,” ukaktuk Anawak. “Piyukhauyugut munagitjutikhainik ovalo tuniluta ikhiyautaitumik ovalo ikayuktunik havakvikhait nutakat ovalo inuulgamiit ikayugiaganik ovalo tamaat, havakatigiiluta Nunavumi.”

“Havaktakhait paknaiyautikhait pinahuaktut kungiaklugit ovalo kiulugit inminiinahuat nutkaktigutikhait,” ukaktuk Curley. “Akhuuagutait ilaukatauyut, Inuit inminik, ilakatigiit ovalo nunait aalanguktigiaganik. Kavamatkut tuniyut angayukaakhainik hamunga, katitiklutik akhuugutainik tamamik Nunavumiut mikhinahualugit naunaiyautait inminiinahuat Nunavumi,” ukaktuk Curley.

“Akhuugutikhait nutkaktigutikhainik inminiigutikhait ovalo hanalutik aniaktailigiyit nunait ayonaktut havaktakhait ilaani, kihimi piyumayut ovalo amigaitut akhuuniaktut. Piniaktavut takuluta hakugiktumik, aniangitumik ovalo nakuuyumik Nunavut hakugikhilugit hamna havaktakhait paknaiyautikhait,” ukaktuk Kilabuk.

“Paliihimat Nunavumi akhut piniaktut ilaukataulutik kavamatkut, nunaini havakviit ovalo nunaini nunakatigiit munaginahualugit ihumagiyait inminiigutikhait nutkaktigutikhainik,” ukaktuk Eaton.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: