Pivalialigiyit Havakviit

NTIkut Tunngahugiyait Aalangugutainik Nigitiagutkhait Ukiuktaktumi Kanatami

Nunavut Tunngavik Timinga Angahukaak Cathy Towtongie ublumi tunngahugiyait aalangugutikhainik tuhaktitait Nigitiagutikhait Ukiuktaktumi Kanatami pilihimayuit ubluini. Kanatami Inuligiyit Ministaa Bernard Valcourt tuhaktitiyut atulinakhunik April 1mi, 2016, niuviktiligiyiit pitkuniaktut iniktiklugit nakit niuvikhimayut atugutikhainik takupkaiyaanganik niuviktut kanuk ikayugutikhait atuniaktut niuviktainik. Kavamatkut ukalakhimayut nutaat atugutikhait tuniniaktut angitkiyainik takutiagutikhainik ovalo tuhaktitiagutikhainik ukautilugit niuviktihimayut takulaagiaganik niuvikhimayainik naunaiyautait kanuk Nigitiagutikhait Ukiuktaktumi Kanatami ikayugutikhait atukhimayut.

Towtongie ukaalaktuk NTIkut tuhaktihimayut Inunut ovalo inminik pitkuhimayainik kavamatkut hanalutik maligutikhainik pilaaktunik pilihimayuit takutiagutikhainik ovalo tuhaktitiagutikhainik Inunut. “Minista Valcourt angikhimayait hivuliuyuk autlagutainik nakuuyumik. Hamna aalangugutait pipkainiamagit Inuit takuyaanganik kanuk hamna kavamatkut ikayugutikhait atunialiktut mikhitigiaganik akitukpiaktut nikiit nunaini,” ukaalaktuk Towtongie. “Kihimi, hamna mikiyuuyuk hivumut nakuuyuugaluakhuni. Inuit piyumayut aalanik ilaulugit ilaukatigiyakhainut pilihimayuini angigutikhainut, ilaupkailugit ilaukatautjutikhait NTIkut tamaat ovalo angiktigutikhainik hanauyautikhainut pilihimayuit. NTIkut paknaiyautikhait akhut pipkainahuaniaktut kavamatkunut ublumi ovalo aipaanut kavamatkut.”

Nigitiagutikhait Ukiuktaktumi Kanatami pilihimayuit akhut ihunaagutainik ukakhimayut ukiugaaluni, ilaa, atuktut ukaalakhimayut ikayugutikhait tuniyaungimata niuviktunut. Ublumi ukaalakhimayait ihuinaagutainik pihimayut Kanatami Kinauyat Ihivgiuktiinit.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: