Pivalialigiyit Havakviit

NTIkut Tunngahugiyait Pitkuyainik Nunavumi Kavamatkut Havaktiit Ihivgiugutainik

Nunavut Tunngavik Timinga (NTI) Angayukaak Cathy Towtongie ublumi ukaktuk NTIkut tunngahugiyait pitkuyainik Nunavumi Kavamatkut Havaktiit Ihivgiugutainik tamamik Kavamatkut Nunavumi (GN) ovalo Kavamatkut Kanatami havaktiit Nunavumi.

Piyakhait ihivgiuklutik pitkuhimayut Nunataagutainik NTIkut atikhimayait GNkut ovalo Kanatami Kavamatkut aipaangani inikhimayut NTIkut akigaktuitjutainik akianut Kanatami Kavamatkut iniktikhimaimagit piyakhaibik iluaniitut Nunavumi Angigutaanutt. Amigaitut angikhimaitainik ilanganut Ilangani 23 iluani Nunavumi Nunataagutit, pitkuhimayut Nunavumi Kavamatkut havaktiit ilaukataulutik Nunavumi Inuit inuukatigiinut hanianiitut 85%mik.

“Hanatjutait kavamatkut havaktiit tamaat, naamaktumik ovalo aatjikutainik takuyut Inuit inuukatigiit Nunavumi kitkaniitut angikhimayainut ilanganut Nunavumi Angigutaanut. Hamna hivgiutihimayait NTIkut ovalo kuviahuktunga NTIkut akigaktuitjutainik ovalo Nunataagutait pipkaihimayait hamani ihivgiugutikhainik. Piyumayugut naluhuilugit kanuk Inuit pikataktut kavamatkuni havaktiuplutik hanayaanganik nakuutkiyainik Inuit havaktikhait ovalo ayoikhaitjutainik paknaiyautikhait ovalo unguvaktulugit keelinikhait nutkaktivaktainik havagaagutikhainut hivumut ovalo nakuuyumik havaklutik,” ukaktuk Towtongie.

Ihivgiugutikhait iniktigutainik tuniniaktut nakuuyumik tuhagutikhait hanatiligutainut Nunavumi Inuit Havaktikhait Ihivgiugutainik. Takulaitait ihivgiugutait piliniaktut April 25mit-June 3mut, 2016. Tamamik kavamatkut havaktiit pitkuhimayut ilaukataulutik ihivgiuktitlugit havaktitlugit. NTIkut hanahimayait ihivgiugutikhait havaktigiikhugit GNkut ovalo Kavamatkut Kanatami. Ihivgiugutait takulaaktut Inuktitut, Kablunaatitut ovalo Weveetitut.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: