Pivalialigiyit Havakviit

NTIkut Tunngavigiyait Kanatamit Tutkuktuihimayait Nunavumi

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi ukaktuk tunngahukuyait Prime Minista Stephen Harper ukaktangit pingahunik ukiuni hivuliit uktugutikhait hanayaanganik ilaukatautjutikhait angililugit Nunatiami ovalo Nunavumi Katimayit Uyagakhiuktit. Ilaukatautjutikhait, pihimayut $830,000mik kinauyakhait, ilauyut Kavamatkut Nunavumi, Kanatami Hanatiligiyit Ukiuktaktumi Havakviit ovalo Nunatiami ovalo Nunavumi Katimayiit Uyagakhiuktit.

“Uyagahiuktut ublumi ovalo akagu akhut ilaukatauniaktut Nunavumi hanatiligiyiinut. Kanatami tutkuktuihimayait Nunatiami ovalo Nunavumi Katimayiit Uyagakhiuktit ikayuniaktut Nunavumiut tuhaktaulutik ihumagiyainik, ilangit kinauyakhakalutik nakuuyumik hilakyualigiyit ihivgiugutikhainik uyagakhuiktit hanayakhat,” ukaktuk

Towtongie.

Towtongie ukaktuklu Prime Minista Harper pinahuaktait nunauyaliugutikhait Kuligiyiiinut ovalo Uyagkahiuktut Pilihimayuinut.

“Tutkuktuikataktakhait nunauyaliugutikhainik Nunavumi, kinguliuyut aalanit nunainit Kanatami munagiyait, ikpinaktut hivunikhainut hanatiligiyiit Nunavumi,” ukaktuk Towtongie.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: