Pivalialigiyit Havakviit

NTIkut Ikayuliktait Kanatami Kavamatkut Natiit Ubluanik Maligaliukvimi

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak, Cathy Towtongie ublumi ukaktuk NTIkut tamaat ikayuktut Munagiyit Ikaluligiyit ovalo Tagiuligiyit Natiit Ubluanik Maligaliukvimi Ottawami ublumi.

Pinahuaktait munagiyauyut DFOkunit takupkaiyumayut Kanatami Kavamatkut ikayugutainik Kanatami natiligiyit havakviinut. Atanguyait tamaat Kanatami, ilauyut Nunavumit, ilauniaktut pinahuaktainik DFOkut Ministaa Keith Ashfield ovalo Nunavumit Malgaliukti Leona Aglukkaq. Tamamik Kanatami Maligaliuktit tuniyauniaktut pinigutainik natiit amiinik Nunavumit ublumi.

“Ikpinaktut pinahuaktait aatjikutainut hamani ikayulaaktait ovalo hanalugit naluhuigutikhait tamaat Kanatamiut Kanatami ikpinaktut natiligiyit havakviit,” ukaktuk Towtongie. “Tamamik Kanatamiut aliahuktukhat hamna tamalaitut, nakuuyut umayukhiugutait ovalo hanatiligiyiit ovalo ikayugutikhait tunivaktainik amigaktut Kanatamiut.”

Ayongitut tuhagutikhait Kanatami pivalialigiyit tuhaktitauniaktut tikitumayainik angiyut kanuk munagiyauyut natiit umayukhiugutait Kanatami.

NTIkut ikayukataniaktut munagitjutikhainik Aliahugutikhait Natiit pinahuaktainik, pikataktut Iqalumi tamaat upingaami.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: