Pivalialigiyit Havakviit

NTIkut Akigaktuinaktait EUmi Natiit Amiit Nutkaktingit

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaap Tuklia James Eetoolook ublumi ukaalafaaktuk akigaktugutingit Europemi Ilaukatauyut nutkatingit Kanatamit natiit amiit. Eetoolook ukalautait pihimayut ukagutainik EUkut angigutainut Kavamatkut Nunavumi iniktigutait pilihimayuit ataani Nunakakaakhimayut Nunainit Pingitait EUmi Natiit Munagiyiinit.

“Nalungilutik NTIkut akhut akigaktuinaktait Europemit nutkaktingit Kanatamit natiit amiinik. Kanatami natikhiugutait nakuuyut ovalo tamaktailigiyut. Europemi Ilaukatauyut nutkaktingit atuktut tuhatiakhimaitumit ovalo ihuinaakhimayunit Inuit ihumagiyainik, tamaktitailingitut ihumaalugiyait. Natiit amigaitjutait nakuuyut tamamik Atlanticmi ovalo Ukiuktaktumi tagiungit. Ilaa, EUkut ublumi tukutihimayait natiit amigaitut ilaa ihumaaluligaluagamik tamaktilaagutainik ikaluit ilangit,” ukalaktuk Eetoolook.

Munagiyit Ikaluligiyiit katimaktigihimayait NTIkut ovalo GNkut ukiumi ukakatigivlugit hanatjutikhaiik iniktigutikhait pilihimayuit atuklugit atuktinik naluhuiyagutainik atugutait Nunavumi. GNkut amiit pilihimayuit katimakatiginiaktait EUkut pingitjutainik maligutikhait naunaiyautainik natiit amiit pivaktut Nunakakaakhimayunit nunait ilauniaktut inminik umayukhiugutainut. EUkut ukalakhimayut ublumi anginiaktait hulimungautjutainik atugutait Nuanvumi pipkailaaligutinik natiit amiit niuviktilaagiaganik EUmi nunait. Eetoolook ukalaktuk NTIkut akhut kungianiaktait kanuk pingitjutait havagiaganik.

Pingitjutait ukalaktut GNkut iniktilaaniagutainik natiit amiit umayukhiukhimayut malikhutik maliktakhainik pingitjutainut, pipkailaaktait Nunavumit umayukhiuktit niuviktilaalutik natiit amiinik ovalo ilanganik natiit amiit Europemut niuvikviit. Nunatsiavut, Nunavik ovalo Nunatiak pikanginmata atugutikhainik hulimungauhimayut natiit amiit ovalo taluna ilaulaitut pingitjutainut.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: