Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kot Tiligioyot Inungnik Elaotkoiplotik Nunakakkaahimayonik Elittoghainahoaktillogit

   Nunakakkaakhimayonik Elittoghainahoaktillogit Inuinnaknik, Itkilikniklo Kaanatami Pinahoaktait.  Okiot tallimat anigogaagata taimailiolikpakmata naonaitiagotighanik pittiakhimakmat enoohiliginikmollo pivaliajotighanollo kanogivaliakmagaagita Nunakakkaakhimayot Kaanatami.   Pinahoakniaktakot  2017-mi, elittoghaijotiginiaktaptakni pikataoniaktonot naonaigotigihanoaklogo pivaliajotaoyot.  Naonaikpaaliotigiyomalogo enoohigitiaknighak, okaohiknotlo, manighaagovaktonollo, ekloliginikollo ayoghanggijotaoyollo pikahiotiniakmiyait.

Nunavut Tunngavik Timingat  (NTI-kot) ekayoktoihimayot eniktigitillogit Nunavunmiotigot atoktaoyoghanik naonaiyaotaoyoghatigot pinahoagotaoyonot  ekayoghiotaoyaaginni pivaliajotaoyaaginni pivaliajotaoyoghatigot kanogilivaliajotaoniakmagaagita Inuinnait Nunalaaginni.  NTI-kot pitkoiyot Inuinnaknik elaotkoplogit elittoghaijotaonahoaktonot.  Naonaiyainiaktot inungnik apighoivaklotik Nunavunmi nunalingni piliklotik  January-mit      June-mot 2017-mi.  Inuinnait okiokaktot  15-nik anggayoghioyoniklo,  Nunavunmik Angikatigiigotaohimayomit  elaotaakhimayot okiokmi  2016-mi kititijotaohimayonot piyaoniagonakhiyot pikataotkoyaolotik .

Elittoghaijotaonahoaktok pimmagioyot ekayoghiotiniakmat Inuit katojikatigiiginnot kavamanollo eniktigijotighaitigot ekayootighanik malighaghalioknikmollo Inuinnait enoohiinot pimmagijotaovaligianggani.  Naonaigotaoyot ekayoghiotiniakmiyot Inuinnait havaaghakhiotighaitigot kavamanilo, pitkoihimakmat okagiikhimapoloni Nakataani 23-mit of the Nunavunmik Angikatigiigotaohimayomit.

Elittoghainiaktot okaohitik atologik Inu Inuktut Kablonaatollo Naonaigotaohimayonot Kaanatami havaktiinit.  Maniit naonaiyaotigiyaoyonot pihimavot Kaanatap Kavamainit.

Naonaikpaaligomagovit Tohakvigiinagialik ona:

Kerry McCluskey
Ataniat Tohaomatitiyit
Nunavut Tunngavik Timinggat
Okaotaa: (867) 975-4914 Okaotikot akiligiitok: 1-888-646-0006
Tigomiagak okaotaa: (867) 222-2893

Kagitaoyakjot www.tunngavik.com

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: