Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kut Pihimaquiyut Kavamatkunnik Titiqqanik Takiyunik

(July 23, 2010 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavikkut Timingat Hivulliq Tuklia Angayuqqaap James Eetoolook uplumi apirihimayaa Hannavingnut Minista Nanngariyauyuq Tony Clement ihumaliuriami pihimanahuaqlugu Census Canada-kut titirautait takiyut.  Clement uqaqtuq ihumaliuqhimayainik himmirahuaqtunik Census Canada-kut takiyut titirautainik taapkuninnga titiqqanik titiraqtauyughat ihumaminiittunik 2011-mi Qauyihaigumik.

“Inuit naunaikutanik qauyihaqtauhimayunit ikayuutigivagait nalaumayunik naunaitkutittiangunngmata aanniaqtailiniqmut, inuuhiliqiniqmut, ilihaqtuliqiyinut, ilitquhiliqiyinut kiinauyaqhiuqniqmutlu nunallaaptingnit.  Naunaittuq taimaa amihuuniaqtut aimaviit qauyihautinik titiralaittut inmingniinnaq,” uqaqtuq Eetoolook.  “Aallannguqtauyut katitiriniq naunaitkutinik ihuinaarutauniaqtuq talvuuna nalaumanngittunik naunaitkutiqaqniaqtugut inuuhiptingnit kiinauyaqhiuqnikkut ilitquhiptingnullu Inuit katitaulaittut takupkaqtitaulaittullu.”  Imaalu, aajjikkuhiit ihumagiplugit, atauttikkut ihuaqtuniklu naunaitkutinik katitiqtughat tamangnit aviktuqhimayunit Kanatami.

“Aallannguqtiqtaanit titiraqhimayuq taimaa inirumayait havaaghait aullaqtittiniqmut Nunavunmi Nunataaqnikkut Angirutinik (NLCA).  Inuit ilaugumik hanayautillugu aullaqtitaugumilu inuuhiliqiniqmut ilitquhiliqiniqmutlu atuqtaghait, maligaghait, ikayuutighaitalu ihuaqtukkut atuqtauvangniat naammayunik nalaumayuniklu naunaitkutaqarupta,” uqaqtuq Eetoolook.