Pivalialigiyit Havakviit

Nunavut Tungavitkun Koyagiyaen Hanayin Kigakni Titigaoyakvikmi

(October 15-mi 2009-mi — Ikaloen, Nunavumi) Nunavut Tunngavitkoni Hivulik Ikhivaotalikmin James Eetoolook koyagiyaen hanayin Kigakmi nunagiyaktik ilitagipkakmayuk Kanatami titigaoyaktinin hanaoyaktinilo aginikhaolikniga 50-ni ukeoni atokhimaliktoni.

“Koyagivatka hanaoyaktin Kigakni havateamata. Havaagin takukhoayun humilikaa hilakyoami havaagilo takukhaoyotaokman Inoenaonigiyaptiknik nakoyumik.” Okaktok Eetoolook.

1959-mi hivolikmi tamalaeyaktaohimayun titigaoyaan katitaohimayun takukhaohimayun Shakespeare-mi Kuveahoknaktilogo Stratford-mi Ontario-mi takukhaopkaktaovlotiklo Rideau Hall-mi aleagihimayaelo Governor General-goyum, Koen Kivgaktoktea George Vanier-m.

“Akliknaktok takoyagani inugeagitomi nunagiyaoyumi titigaoyakvik ilitagiyaoniganik hilakyoami hanaoyateakhimakmata havateakhotik. Tohalikpaktogun koveanagitonik inuyuhiknik 1950-oyuni ukeoni, kiheani ilitagiyaoteageakaktun iniktikhimayaen ayoknaktomik inuhikagalaoktilogin Kigaknilo Takoyaktoevik hanahimayunik havaaguteakhimavok Nunavugiyaptikni Kanatamilo.”

Kigaet okaotaolikpaktok ima “aginikhak Inoen hanaoyaakakveanik”. Inugeakniga ihomagivlogo amigaenikhan hanaoyaktin talvani humilikaa Kanatami.

“Hanaoyaknik atoknikateaktok ilitkohigiyaptikni inuyutigiyaptiknilo. Igilgaan titigaohikaginapta. Kiheani ihomagiyavun poegolaeyakpaktavun titigaoyani, igeogutinilo, unipkaanilo, numguhinilo. Una ilaga ilitkohigiyapta atokhimaginaktok takukhaoyoklo hanaoyagini Kingakmeon 50-ni ukeoni igilgaan hinaktogiyaoyuyaktinin umayonik katitiktaolgaktonin uplumimun taoyoktuyaktaenik nutani katitiktaohimayoni.” okaktok Eetoolook.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: