Pivalialigiyit Havakviit

NTIkut Katimayiit Angiktait Kinauyat Atugutikhait

(March 24mi, 2015 – Kamanituaq, Nunavut)    The Nunavut Tunngavik Timinga (NTI) Katimayiit ublumi angikhimayait havagutikhainik Kinauyat Atugutikhainik ukiumi 2015/16. NTIkut Angayukaak Cathy Towtongie ukaalaktuk kinauyat atugutikhait, pihimayut tutkuktuihimayainik kinauyakhait Nunavumi Nunataagutait tutkukhimayait munagiyut Nunavut Tutkuktuiyit, pipkaivaktait NTIkut ovalo DIOkut (Tugaakhimayut Inuit Havakviit) ikayugiaganik piyumayainik Inuit atutialugit munagitjutikhainik. Ukiumi tamaat tunikhaihimayut pihimayut Nunavut Tutkuktuiyinit ilauyut 3%mik angiklihimayut aipaanganit ukiumit kinauyat atugutikhainit.

 

“NTIkut Katimayiit piniaktut atugutikhainik kinauyakhait havakviinut nakuuyumik paknaiyakaktut ovalo atuktut pipkaiyaanganik tamaat iniktigutikhait Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut,” ukalaktuk Towtongie.

Angiktauhimayut kinauyakhat apigihimayait Nunavut Tutkuktuivimit ukiumi 2015/16 hamani katitikhimayut:

Nunavut Tunngavik Timinga                            $   20,089,142

Kitikmeot Inuit Katutjikatingit                                4,847,136

Kivalliq Inuit Katutjikatingit                                   4,747,106

Qikiqtani Inuit Katutjikatingit                                 6,384,887

Inuit Inuuviviniit Tutkuktuiyit                              1,495,420

Ilaukatauyut Ikayugutikhait Paknaiyaut                     1,000,000

Nunait Tuhaktituiyit Havaktiit                               2,849,523

Ilangit Atugumayait Apigihimayut:

NIRC-Hanatiligiyit Uktugutikhait Kinauyakhait       1,453.198

NIRC – Sivummut Kinauyakhait                                300,000

 

Ilangit Tamaat                                                          43,166,412

Inutukait Ikayugutikhait Paknaiyautait                      1,719,120

 

TAMAAT APIGIHIMAYUT                           $ 44,885,532

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: