Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kon Pataktaktun Atugoektaoniganik Hikotinik Titigaktaoniginik

(February 16-mi 2012-mi – Ikalokni, Nunavumi) Nunavut Tungavik Timeoyomi Tukleoyok Ikhivaotalikmin uplomi koyayok anigukniganik Bill C-19, Atugoekniga Hikotinik Titigakpaleaniginik Maligakyoak, Kavamatokaen Maligaleokvikyoagani.

“NTI-kon ikayoktoeteaktun aniknaetomik atugeagani hikotin Kanatami, kiheani Hikotinun Maligakyoak atoktaolihaktilogo 1995-mi, ihoeliyutaokman Inoenaen agonahoaktin nikikhamiknik pinahoageagani. Hikotinun Maligakyoak ihoakhaktaokman ihomagiyakaginmata inuyutaoyun Nunavumi. Hikotin ihoakotaokmata atoktaovlotiklo Inoenaknin agonahoageamikni nikikhamiknik nikikhaeniklo ilagiyatik,” okaktok Eetoolook.

Maligaleoktin vutiktun uvuna Bill C-19-mik ipakhak unuktilogo Kavamatokaen Maligaleokvikyoagani. Maligak aniguktok 159-goyun namaguhoktun 130-lo akigaktoeyun atogoegeagani hikotinik titigakpaleaniganik maligakyoak. Una maligak anigugeakaliktok Senate-konin maligagugeaktinagu. Agiktaokpan, hikotikaktun titigaktitiyageakagoekneaktun atoenageakaktonik hikotinik. Kiheani, hikutilgin piyageakakneaktun pihimayagani neovigeaganilo hikotinik laesinik.

“Ipakhak unuktomi vuteotan napaena akhugutigiyaata NTI-kon Hikotinun Maligakyoami. Nunavumi Nunataknikun Agikatigegutaoyok penageakagutaokman Inoenaen ihomakhogeagani agonahoaklotik laesetomik piyonaonmiklunen. July-min 2003-mi, atogeakaginigagun tonihihimayok Nunavumi Apikhoeyikyoan nutkaktitogo maligeakakniga titigakpaleanigin laesokageakaknigaglo pivikhakaknen Hikotinun Maligakyoak ukunani Nunavumi Inoenaknin atokpaktonin hikotinik agonahoageamikni. NTI-kon havakatigihimakneaktaen Kavaman Kanatami ilitagiyaoyagani Inoen Ihomakhutaen uvani Nunataknikun Agikatigegutaoyomi aniknaetomiklo atokoehimaklotik tutkumateaktaolotiklo hikotin,” okaktok Eetoolook. “Ihoaknikhak hikotilikiyotin Nunavumi una piyotikaktok kanoginigagun Nunavumi. Hikotin okaotaotilogin, ataohik maligakyoak ihoaginman tamaenun Kantami.”

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: