Pivalialigiyit Havakviit

NTI-kon Okaohigiya IAP-kon Nunaliknun Polaknikhaenik

Nunavut Tungavikoni Ikhivaotalik Cathy Towtongi okaktok uplomi koveahuknigakhotik ukoa Itkilgit Ahinun Sikugeakhimayun Agikatigektitinahoan Titikikiyin aolaknealikmata Nunavumi nunaliknun okaohikageagani hivonikhiyutikhanik ukuniga Atuni Ilitokhaenikun Aolayutin.

Agikatigektitinahoan Titikikiyin hatkiktaokman iligukhotik timoeyok Kavamanin Kanatami atuligeagani monagiyaganilo Atuni Ilitokhaenikun Aolayutin. NTI-kon havakatikaktun titikikiyonik opalogaeyageagani ihoakhageaganilo hivonikhiyotikhanik katimavikhan. Opaotiyun havaktin polakpaleakmata tamaenik nunaliknik okaohikageagani hivonikhiyotikhanik Atuni Ilitokhaenikun Aolayutinik. Havaktin ikayukoyaogitun Atuni Ilitokhaenikun Aolayutinik tukhiktutinik maliganiklunen ihomakhakheogutikaklotik.

Ilagani Itkilgit Ahinun Sikugeakhimayun Himaotikhanun Agikatigegutmi, Atuni Ilitokhaenikun Aolayutinik himaotikhanik pivakmata sikugeakhimayunun ihoetomik timimigun nuleaknikulunen piteaktaogitun.

Atugeokvikhaa Atuni Ilitokhaenikun Aolayutinik uktutin uva September 19, 2012-mi.

Titikan ikayoktoeyunik havaani kahaktolo anaoyuyukhan takoenagealgin NTI-kon kungealeogaeni kagitaoyami.

Aolakvikhaen

Kitikmeoni

Ikaloktuteamun – Noanaekneaktok
Okhoktumun – February 6-min 8-mun
Kugaarukmun – February 23-25
Kugluktumun – Noanaekneaktok
Taloyoamun – Noanaekneaktok

Kivalikni

Akveanun – March 6-min 8-mun
Kamanikyoamun – November-mi 2011-mi (pitaktok)
Igluligaayukmun – March 13-min 15-mun
Saliknun – March 27-min 29-mun
Kagiklinikmun – April 24-min 26-mun
Naoyaanun – January 23-min 25-mun (Pitaktok)

Kigiktaalokmi

Ikpeakyukmun – April 2-min 4-mun
Kigaknun – April 16-min 18-mun
Kagiktogaapikmun – April 4-min 6-mun
Aoyoetomun – March 28-min 30-mun
Hanigayakmun – April 30-min May 2-mun
Iglulikmun – April 25-min 26-mun
Ikaloknun – April 9-min 11-mun
Kimigutmun – April 11-min 13-mun
Pakniktumun – April 18-min 20-mun
Mitimatalikmun – March 26-min 28-mun
Kigiktakyoamun – April 23-min 25-mun
Kaoyoetomun – March 26-min 28-mun
Sanikiloakmun – April 7-min 9-mun

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: