Pivalialigiyit Havakviit

NTI Aliahuguiktut QECkut Pikataktainik Ihuinaagutainik Havagutainut Atuktait Mikhaanut Inuit

Nunavut Tunngavik Angayukaak Cathy Towtongie ublumi ukaktuk ihumaalugutainik pikataktainut ihuinaagutainik havagutainut atuktait, ilaa mikhaanut amigailiktut Inuit havaktiit QECkuni.

Junemit, 2010, hanianut 7mik Inuit QECkuni havaktut tunihimaliktut Havaktiit Katimayiinut ihuinaagutainik ovaluniit ihuitumik taimaaktitihimayut akigaktuitjutainik ovaluniit tuhaktitihimaliktut NTIkunut ihuitumik munagiyauvaktut Inuit havaktiit QECkut munagiyiinit. Amigaitut ihuigiyavut, ukakhimayut Inuit havaktiit nutkaktititauvaktut apigigaagamik atugutainut Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut Ilangani 23 ihumagiyainik, pikaktunik aatjikutainut piyakhainik Kavamatkut Nunavumi ovalo havakviit hanayaanganik ilaukatautjutait havaktiinuik.

“Hapkoa tuhaktaktavut avaliituungitut pikataktut ovalo pikatainaliktut mikhaanut. Hapkoa pikataktait takupkaiyut pikatainaktainik ihuinaagutait atuktainik ilanganut atanguyait mungiyiit QECkuni mikhaanut Inuit havaktiit.” Ukaktuk Towtongie “NTI titigakhainik QECkut Ministaanut Lorne Kusugak ovalo QECkut Angayukaak Peter Mackey apigivlugit ihuinaakataktut pikataktainik munagiyaulutik ovalo NLCAmik Ilangani 23 tamaat inikhimaliklugit ovalo ikpigilugit QECkunit. Kiugamik titigagutainut, Minista Kusugak ovalo Mr. Mackey akigaktuktaa QECkuni havagutait atutainik, pingitut ihuinaagutainik ovalo pihimayut havaktiit nutkaktigutait iluaniitut havakviinik, taimaa, angmaumangitut Inunut ovaluniit ukakatigilugit NTIkunut,” ukaktuk Towtongie.

Minista Kusugak piyumangitait NTIkut apigikataktainut apigiyait QECkuni pikataktait inminik ihivgiugutikhainik havagutainut atuktainik ovalo piyumangitait NTIkut uktugtuikhait pilutik ilaukatauyunik havaktiit katimayigalaanik.

Towtongie ukaktuk QECkut, ilauyut Nunavumi Kuapurisitkunut, taimaa, pikaktut iniktiklugit NLCAmi Ilangani 23. NTIkut havakviuplutik ilaukatauyunik inminiigutait ovalo piyumayait Inuit ataani NLCAmi, munagitjutikaktut QECkut ikpigilugit tamamik titigait ovalo pinahuaktait Ilangani 23mi.

“QECkut kimaalaitut ikhimalutik ukalaitainut ovaluniit inminik ikayuktit atugutikhainik pinahuaktut ihuinaagutikhait pilutik havakviini ihuinaakhimayut pipkaivaktut nakuungituik taimaaktitihimayut nani Inuit ukagaagata inminiigutainik. Ovaluniit munagiyiit QECkuni ikhilaitait tamaat Inuit havaktiligiyiinut ilanganik nani tunihuiktait Inuit havagutikhainik nuutitigutikhait hivumut atanguyainut ovaluniit munagiyiinut tunivlugit ayongitakhait inikhimaitainut atukhugit ovalo kungiaklugit ihuinaagutait pikataktainik mikhaanut Inuit havaktiit,” ukaktuk Towtongie.

NTIkut pitkuyut QECkunut ikpigilugit Inuit inminiigutikhait iluani NLCAmi ovalo GNkut kilamik pilutik QECkut ikpigilugit ovalo ukpigilugit Inuit havagutikhait tamaat havakviini.