Pivalialigiyit Havakviit

Nutaak Anagit Tohaktitaghaat Kaklivaaliotighak Inungnut omoona Tausunnikot

(Ocotber 14, 2010 — Iqaluit, Nunavut) NTI-kot. Angayokaagata Himmaotigiyaa James Eetoolook, KIA-kollo Angayokaagat Charlie Evalik, Kivalliqmilo Inuit Katojikatigiigita Angayokaagat Jose Kusugak onalo Qikitani Inuit Katojikatigiigita Angayokaagat Okalik Eegeesiak tohaktitiniaktot Kaklivaaliotighagook Inungnut katojikatigiigoyonit okaotiginiaktaat Aktopa 15-mi 2010 1:30-mokpat oblomaat CBC-kotigot Tausunni.

2006-gotillogo NTI-kot okoalo Aviktohimayotigot Inuit Katojikatigiigit pitkoihimakmata katojikatigiit aolavaohiitigot takoogitkoifaakhotik kanok ilikmagaat ovalo aolavaohitik nutaagoktigomaplogit piominakhinahoakoiplotik pivaaliotighanik ovalo hapommijotighanik ehoaghivaaliotaoyoghanik hivomokpaaligahoagotaoyoghaniklo Inuinait hivonighami piyomayainniak ehomagivagainniklo.

Naonaiyailikmata, haffomoona pivaligahoagotighanik ehoaghailiktot katojikatigiit elitkohighaitigot havakvigiyamingni. Kaklivaaligahoaknighak Inungnut aplokpaalitigikmiyavot ehoaknighaoyonik aolanahoagotigiyaghaptikni hivomot imaalo ekayoaghoalogit Inuinnait pihimanahoagiami.

Amigaitot atolikoyaoyot pivaliagaaginnaktavot hivolikmi okiomi oktotiginahoakhogit alangotigiyaghainik NTI-kot havaagiyaghaitigot, talvalo tamakmik katojikatigiit aviktohimayoni hivomokpaaliotiginahoakniaktait ekayoktigiiklotik.

Naonaikpaaligomagovit alanggokpaliajotaoyoghanik takoinnagialik kagitaoyakot ovani www.tunngavik.com naalakjavat omani Tausunni Aktopa 15-gokat 2010 oblomaat 1:30-mi

-30-

Ona tohakvigiinnagialik naonaikpaaligomagovit

Franco Buscemi
Ataniat Tohaktitiyit
Nunavut Tunngavik Timinngat
Okaotaa: (867) 975-4939 Akiligiitok hivayaotikot: 1-888-646-0006